Posty

Po raz pierwszy minister edukacji odpowiedziała na stanowisko jednego z zespołów KNP PAN