Posty

Czy Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego ma tylko dwa wyjścia?