Posty

Pani minister edukacji napisała List z "siłom i godnościom osobistom"