06 kwietnia 2023

Wielkanocne życzeniaJeżeli istnieje nieśmiertelność, to jest nią PAMIĘĆ, którą pozostawia po sobie człowiek w ludzkich sercach i umysłach. Wraz z rozpoczęciem triduum paschalnego, a więc okresem przygotowań do najważniejszego dla katolików święta Zmartwychwstania Pańskiego przekazuję na czas świętowania najserdeczniejsze życzenia, by

·       nadzieja była silniejsza niż śmierć,

·       umacniała się wiara w wartości transcendentne,

·       a miłość, prawda i dobro nie zanikały w naszej codzienności.

Zdrowia i wszelkiej pomyślności w czasach wielostronnego ryzyka, spędzenia Świąt wśród Bliskich, w wiosennej aurze budzenia się życia i nadziei na oczekiwane zmiany   

 Alleluja! 

Do zobaczenia w przyszłym tygodniu! 


Poniżej tylko wybrane życzenia od moich Przyjaciół: 

Drahí,
Nech Vám dnešné slniečko
svieti na oblohe a srdce
naplní lúčmi radosti, nech Vám nikdy nedôjdu 
sny, viera a láska.

*** 

Шановний Пане Професор Богуслав Сліверські !
Wydział Edukacji Zawodowej i Edukacji Dorosłych Narodowej Akademii Nauk
Pedagogicznych Ukrainy z całego serca pozdrawia Pana z okazji Świąt Wielkanocnych,
z dniem Zmartwychwstania Pańskiego! Niech światło Bożej miłości obdarzy Pana
niebiańską i ziemską dobrocią i hojnością, wzmocni zdrowie, przyniesie szczęście,
pokój, dobro i harmonię do każdego domu i rodziny! Tegoroczna Wielkanoc przejdzie
do historii jako największy sprawdzian dla Ukrainy, jako przykład trwałości i
zwycięstwa narodu ukraińskiego, bohaterstwa wojska ukraińskiego oraz bezgranicznego
miłosierdzia i wielkiej pomocy Polaków.
Dziś wielowiekowe ukraińskie pozdrowienie „Chrystus zmartwychwstał!
Ukraina zmartwychwstanie!” nabiera szczególnego znaczenia. Przecież Wielkanoc jest
symbolem zwycięstwa światła nad ciemnością, dobra nad złem, wiary nad niewiarą!
Niech Święta Wielkanocne przyniosą Panu, a także rodzinie i najbliższym dużo
radości. Niech źródło naszej duchowości będzie niewyczerpane, a każdy dzień niech
dodaje mądrości, sił i zdrowia. Niech Światło Zmartwychwstania Chrystusa dodaje
Panu sił do pokonywania wszelkich trudności i daje niezachwianą wiarę w lepszą
przyszłość! Życzymy, aby Pana życie było czyste jak Święty Ogień, obfite jak
pachnąca babka wielkanocna, jaskrawe jak barwna ukraińska pisanka.
Szczerze życzymy zdrowia, łaski i jasnej radości wielkanocnej! Chrystus
zmartwychwstał!
Z wyrazami szacunku i wdzięczności
za wieloletnią współpracę,
Akademik-sekretarz
Nella Nyczkało
Sekretarz naukowy
Wałentyna Hordijenko


*** 


Bohužiaľ, každú minútu niekto opúšťa tento svet...
A vek v tom nehrá žiadnu úlohu...
Všetci sme v tomto zástupe, no nikto si to neuvedomuje.
Nevieme koľko ľudí stojí pred nami...

Nemôžeme sa presunúť dozadu...
Nemôžeme sa z neho dostať...
Nemôžeme urobiť nič, aby sme tomu zabránili...
Takže kým čakáme v rade:
Užime si tieto chvíle.
Učme sa odlíšiť podstatné od nepodstatného, dobré od zlého.
Zavolajme blízkym.
Nájdime si čas na seba i tých, ktorých milujeme.
Premeňme malé veci na veľké.
Milujme.
Rozdávajme úsmevy.
Zmeňme, čo zmeniť môžeme.
Nech je to láska, čo nás posúva vpred.
Uistime sa, že nebude ničoho, čo budeme ľutovať.
Uistime sa, že sme pripravení...
Pretože ten zástup sa posúva vpred a my nevieme, kde v ňom stojíme.
A kým príde náš čas, Žime ....

***

choć - jak pisał Leśmian - "nie wszystko stanie się w tę noc według
niebieskich wyobrażeń" to jednak czekamy na ten świąteczny czas. Niech
dla Ciebie i Twoich bliskich będzie zwyczajnie dobry!  


*** 


Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy pragnę złożyć życzenia: zdrowia, spokoju ducha, wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie Rodziny i wśród przyjaciół.
Wesołego Alleluja. 


***


Życzę pogodnego nieba oraz satysfakcjonującego wykorzystania Świąt Wielkanocnych do budowania  i umacniania więzi rodzinnych i przyjacielskich.


*** 


„Boga nikt nigdy nie widział (...)” pisze św. Jan, aby tym pełniej uwydatnić prawdę, że „Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył” (J 1,18). To „pouczenie” objawia Boga w niezgłębionej tajemnicy Jego istoty - jednej i trynitarnej - otoczonej „światłością niedostępną” (por. 1 Tm 6,16). Poprzez „pouczenie” Chrystusa poznajemy jednakże Boga przede wszystkim w Jego stosunku do człowieka, w Jego miłości: „filantropia” (por. Tt 3,4). I tutaj właśnie „niewidzialne Jego przymioty” stają się w sposób szczególny „widzialne”, nieporównanie bardziej niż poprzez wszystkie inne „Jego dzieła”. Stają się widzialne w Chrystusie i przez Chrystusa, przez Jego czyny i słowa, w ostateczności przez Jego krzyżową śmierć i zmartwychwstanie.” (Dives in Misericordia 2).

Bóg staje blisko każdego z nas przez Swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Niewidzialny staje się Obecny i widzialny. Niech obecność Tego, który przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie  przyniósł nam życie napełnia nas pokojem, miłością i nadzieją!

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!  Błogosławionych Świąt Wielkiej  Nocy