Posty

Absolwent pedagogiki nie ma kwalifikacji pedagogicznych, czyli polski paragraf 22