Posty

Jest Rzecznik Praw Dziecka, a jakoby go nie było