Posty

Kultura szkoły: Czym ona jest? Jak ją badać i o niej pisać?

Obywatele dla Edukacji a partie polityczne dla siebie

Wyższe szkoły patologii

Falstart wiceprezydenta Łodzi

Jubileusz Profesora Stefana M. Kwiatkowskiego

Komunikat Prezydium Centralnej Komisji to tylko komunikat

Światowy język i szpan

Plebiscyt esemesowej Osobowości ROKU 2017

Niektóre paradoksy kolejnej wersji projektu Ustawy 2.0

"Trochę filozof, a trochę czarodziej, ktoś w rodzaju szamana"

Nieodpowiedzialna wypowiedź JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im.KEN w Krakowie

Ewaluacja osiągnięć naukowych w postępowaniach habilitacyjnych

Czemu lub komu służą konferencje naukowe?

Członek komisji habilitacyjnej

Montessoriańska szkoła No Bell w Konstancinie-Jeziorna najlepsza na świecie