15 grudnia 2017

Ministerialna ELA zatroskana o losy absolwentów wszystkich kierunków studiówW trakcie posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dn. 7 grudnia 2017 r. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła informację ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Obywatele nie muszą czekać na wyniki tych analiz, bowiem wszystkie są dostępne (patrz poniżej), zaś w Sejmie zostały one opatrzone komentarzem przez podsekretarza stanu - Łukasza Szumowskiego.

ELA to skrót ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych. Ten unikatowy system zintegrowanych baz danych administracyjnych bazy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i bazy systemu informacji o 
szkolnictwie wyższym i nauce POL-on) obejmuje cały kraj, a dotyczą one ekonomicznych danych o absolwentach różnych kierunków studiów. Dzięki nim można zorientować się, jaki jest poziom lub ryzyko bezrobocia po ukończeniu określonego kierunku studiów czy też jakie zostały z nimi zawarte umowy o pracę lub czy ma miejsce samozatrudnienie. Do danych bezwzględnych zalicza się np. czas poszukiwania pracy przez absolwenta.

Dane uwzględniają także czas pracy oraz wysokość zarobków po ukończeniu określonych kierunków. ELA nie uwzględnia danych z systemu KRUS i danych absolwentów, którzy wyemigrowali, w związku z czym nie ma ich w bazie ZUS lub nie podjęli oni jakichkolwiek form zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, czy zatrudnienia w trybie Kodeksu pracy. Trzeba to brać pod uwagę, kiedy chce się wyciągać wnioski i formułować na tej podstawie zgeneralizowane opinie. Tu może obowiązywać jedynie probabilistyka.

Zdaniem urzędników naszego resortu powyższymi danymi powinni zainteresować się abiturienci, żeby mieli świadomość, co może ich czekać po ukończeniu wybranego kierunku studiów. Pracownicy MNiSW nie wiedzą, że takich danych nie będzie studiował uczeń szkoły średniej, której wybór, w tym profil kształcenia, ma miejsce po ukończeniu gimnazjum, a wkrótce po ośmioletniej szkoły podstawowej? To piętnastolatkowie, a nie abiturienci podejmują wraz ze swoimi rodzicami decyzję o tym, kim chcieliby być w przyszłości, a zatem i jaki kierunek studiów miałby być podstawą do uzyskania spodziewanych kwalifikacji i dyplomu.

Tego typu uzasadnienie stworzenia systemu monitorowania ma zatem demagogiczny charakter, bowiem nie o młodzież tu chodzi, ale o to, jak wykorzystywać środki budżetowe do finansowania kształcenia akademickiego młodzieży. Nieustannie spotykamy się z wypowiedziami polityków i części urzędników resortu oraz publicystów, którzy usiłują wmawiać społeczeństwu, że nie ma sensu wspieranie uczelni w tym, by kształciły na kierunkach, które wydają się tym osobom za nieprzydatne rynkowo. Za nami są już ataki na humanistykę i nauki społeczne, w tym na jednostki edukujące młodzież w zakresie filozofii, kulturoznawstwa czy filologii klasycznej.

Zaprezentowane w podkomisji sejmowej dane z systemu ELA dotyczą absolwentów z lat 2014–2015, a więc są już mocno przestarzałe. Co jak co, ale w gospodarce wolnorynkowej operowanie faktami sprzed dwóch lat jako znaczącymi dla tych, którzy skończą studia licencjackie za 3 lata, jest przysłowiową musztardą po obiedzie. Co ciekawe, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego wielokrotnie wskazywał na to, że system ELA pozwala zidentyfikować z tamtego okresu 14 kierunków studiów, po których absolwenci są bezrobotni, ale... nie wymienił ich w całej krasie.

Z toku dyskusji można wyłonić następujące fakty:

- analizowano jedynie te kierunki studiów, które liczą co najmniej dziesięciu absolwentów.

-  raporty ELA są wizualizowane i przedstawiane w ogólnodostępnej formie na stronie ela.nauka.gov.pl.

- dzięki ELA można konstruować rankingi, biorąc pod uwagę poziom wynagrodzeń, liczbę dni bycia osobą bezrobotną przez absolwentów kierunków studiów itp.

- na zarejestrowane w skali kraju 351 kierunków studiów jest 14, po ukończeniu których żaden absolwent nie podjął pracy w oparciu o umowę cywilnoprawną lub w ramach  działalności gospodarczej. Dużo to czy mało? Czy jest w ogóle sens tak stawiać pytanie?

- w przypadku absolwentów z 2014 r. poziom bezrobocia wyniósł 25%, zaś ok. 22 % w przypadku absolwentów z 2015 r. Spośród absolwentów studiów magisterskich w drugim  roku po uzyskaniu dyplomu bezrobotnymi było ok. 26, zaś w rok później już ta sama grupa była bezrobotna na poziomie 15%.

- średni okres poszukiwania pracy przez absolwentów studiów licencjackich z 2014 r. wyniósł 5 miesięcy, ale już dla absolwentów z 2015 r. zmniejszył się do 3,5 miesiąca.  

- najlepiej zarabiają zaraz po studiach absolwenci informatyki, zaś wszyscy absolwenci leśnictwa znajdują natychmiast zatrudnienie w swojej profesji. Zapewne w 2017 r. mieli nadgodziny, a ich zarobki wzrosły dwukrotnie.

Zdumiewające jest, że poseł Urszula Augustyn z PO, dziennikarka, która wykorzystała w poprzedniej kadencji MEN stanowisko pełnomocnika rządu w MEN, zamiast wiceministra, by rzekomo być przydatną dla oświaty, wyraziła pogląd, że ministerstwo powinno interweniować w uczelniach kształcących na kierunkach studiów, po których nikt nie znalazł żadnego zawodu. Na szczęście wiceminister pouczył p. poseł, że:

"są kierunki, na których nikt nie chce studiować. To jest pewien problem. 
Natomiast przypominam, że uczelnie mają autonomię i nie bardzo mamy 
możliwość ingerowania w proponowany program dydaktyczny, 
który ustala sama uczelnia
".

Co ciekawe, nie rozumie tego problemu przedstawiciel Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Andrzej Bartczak, który - jakby żył w PRL - tak skomentował wypowiedź wiceministra:

"Panie ministrze, odpowiedzialna szkoła akademicka powinna śledzić wyniki tych badań
i wygaszać kierunki, po których absolwenci nie mają zatrudnienia. 
Czyli te 14 kierunków powinno automatycznie zniknąć z systemu szkolnictwa wyższego. 
Tylko  wiara w to, że autonomiczna uczelnia tak się zachowa, byłaby naiwnością. 
Podejrzewam, że przeprowadzi jakąś reorganizację nazwy kierunku, niespecjalnie zmieniając 
zakres szkolenia i w dalszym ciągu będzie produkowała bezrobotnych.
by  odpowiedzialna szkoła akademicka powinna śledzić wyniki tych badań i wygaszać kierunki,
po których absolwenci nie mają zatrudnienia. 
Czyli te 14 kierunków powinno automatycznie 
zniknąć z systemu szkolnictwa wyższego
."Ba, zgodnie z centralistyczną polityką z minionego ustroju ów związkowiec odsłonił metody takiej manipulacji:

Rozumiem, że ministerstwo nie ma wpływu na autonomiczną uczelnię, 
ale ministerstwo układa algorytm. Powinien być tak ułożony, żeby tego typu 
kierunki przestały być finansowane. To często działa tak, jakbyśmy na ślepo 
tłukli pałą i kogo trafimy, to temu obetniemy.
Natomiast nad algorytmem trzeba tak popracować, 
żeby tego typu kierunki nie były finansowane".


Warto zapamiętać nazwiska "obrońców" etatyzmu, bo posłanka U. Augustyn jest ministrem edukacji w rządzie cieni PO. Oj, cieniutko...

Na szczęście w obradach uczestniczył też pedagog - b. rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a obecnie członek prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich - dr hab. Jan Łaszczyk prof. APS, który uświadomił poseł z PO i działaczowi związkowemu:

"Reprezentuję komisję KRASP-u. Chciałbym powiedzieć, 
że chyba nie warto tragizować nad tymi 14 kierunkami.
Ich jest tylko 14. Wszak uniwersytet to nie jest szkoła zawodowa. Zdarzają się, może na szczęście, tacy ludzie, 
którzy chcą studiować dla samej wiedzy i traktują wiedzę jako wartość autoteliczną. 
Pozwólmy im na to. Niech to robią. Jeśli są kandydaci na tego rodzaju studia,
którzy otrzymują tam wykształcenie wysokiej jakości, (rozumiem, że tak jest w tym przypadku), 
to nie jest źle mieć wykształconych obywateli."


Podobnie oponował przed myśleniem w stylu homo sovieticus b. rektor Uniwersytetu Łódzkiego, poseł PO - prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, którego pogląd sparafrazował Podsekretarz stanu w MNiSW Łukasz Szumowski mówiąc:

Pan poseł Nykiel powiedział niezmiernie ciekawą rzecz. 
Ciekawą z punktu widzenia danych z systemu ELA. 
Nauki takie jak socjologia, filozofia, nauki humanistyczne i społeczne 
wcale nie znajdują się na najniższych poziomach zatrudnienia 
ich absolwentów, a wręcz przeciwnie. 
Mają dosyć dobre poziomy zatrudnienia, zatem nauki 
humanistyczne i społeczne nieźle wypadają 
w systemie monitoringu losów absolwentów.

Te, które mamy tu wyszczególnione, to paradoksalnie są kierunki takie jak 
ekonomia albo kierunki ścisłe: biologia, matematyka, informatyka, inżyniera nanostruktur.
Jestem pewien, że wyciąganie wniosków na podstawie dwuletniej obserwacji rejestru
jest przedwczesne. Część z tych osób mogła pójść na studia II stopnia.
Część mogła wyjechać i studiuje za granicą. Straciliśmy ich w naszych rejestrach.

Wydaje mi się, że wnioski o zerowym zatrudnieniu są nieuprawnione. 
Na pewno nie oznacza to, że te kierunki powinniśmy zamykać, tylko trzeba im się bliżej przyjrzeć.
Na kierunkach praktycznych i w szkołach zawodowych brak zatrudnienia 
na pewno jest alarmujący i powinniśmy zwrócić uwagę, czy nie następuje tu kuszenie młodzieży 
nierealnymi obietnicami. Natomiast w przypadku szkół uniwersyteckich 
to nie jest jedyne kryterium i nie powinno być jedynym kryterium.


Obawiam się, że niektórzy nie zrozumieli tego, czym jest autonomia uczelni i jaką rolę odgrywają w życiu obywateli wartości autoteliczne.

Polecam władzom dziekańskim jednostek, które kształcą na kierunku PEDAGOGIKA, jak i na każdym innym kierunku studiów, by zajrzeli na stronę i zobaczyli, jaki jest wskaźnik "rynkowego wykształcenia" i "rynkowej przydatności" absolwentów ich jednostki pamiętając zarazem, że rzecz dotyczy wartości heterotelicznych. Miłej zabawy.

Pedagogika 2015
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; Wydział Pedagogiczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Humanistyczny
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Zamiejscowy Wodzisław Śląski
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Humanistyczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Humanistyczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Zamiejscowy w Trzciance
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Humanistyczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Humanistyczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Zamiejscowy w Sieradzu
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Wydział Pedagogiczny
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Nauk Społecznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Nauk Społecznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Pomorska w Słupsku; Wydział Nauk Społecznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku; Wydział Studiów Edukacyjnych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku; Wydział Studiów Edukacyjnych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku; Wydział Studiów Edukacyjnych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Humanistyczno-Społeczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Humanistyczno-Społeczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Humanistyczno-Społeczny
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Wydział Pedagogiczny
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Wydział Pedagogiczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu; Wydział Nauk Pedagogicznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu; Wydział Nauk Pedagogicznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu; Wydział Zamiejscowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Kłodzku
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu; Wydział Nauk Pedagogicznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu; Wydział Nauk Pedagogicznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu; Wydział Nauk Pedagogicznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu; Wydział Nauk Pedagogicznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uczelnia Jana Wyżykowskiego; Wydział Nauk Społecznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu; Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna; Wydział Pedagogiki
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna; Wydział Humanistyczny Filii w Koszalinie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna; Wydział Pedagogiki
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna; Wydział Pedagogiki
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie; Wydział Nauk Społecznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie; Wydział Zamiejscowy w Wągrowcu
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wydział Zarządzania
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Wydział Zarządzania
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach; Wydział Nauk Stosowanych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach; Wydział Nauk Stosowanych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w likwidacji z siedzibą w Mysłowicach; Katedra Pedagogiki
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w likwidacji z siedzibą w Mysłowicach; Katedra Pedagogiki
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie; Wydział Zamiejscowy w Tychach Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Nauk Społecznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie; WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie; WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach; Wydział Pedagogiczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach; Wydział Pedagogiczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach; Wydział Studiów Społeczno-Ekonomicznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach; Wydział Studiów Społeczno-Ekonomicznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie; Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie; Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie; Wydział Nauk Stosowanych w Tarnowie
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Tarnowie; Wydział Nauk Społecznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Tarnowie; Wydział Nauk Społecznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Tarnowie; Wydział Nauk Społecznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach; Wydział Zamiejscowy w Łowiczu
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku; Wydział Nauk Społecznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku; Wydział Nauk Społecznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku; Wydział Nauk Społecznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego; Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego; Wydział Nauk Humanistyczno Społecznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Politechnika Koszalińska; Wydział Technologii i Edukacji
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Politechnika Koszalińska; Wydział Technologii i Edukacji
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
pedagogika 2015
Politechnika Śląska; Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej; Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach; Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach; Wydział Zamiejscowy w Kościerzynie
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach; Wydział Nauk Humanistycznych i Administracji
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu; Instytut Humanistyczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu; Instytut Humanistyczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Akademia im. Jakuba z Paradyża; Wydział Humanistyczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie; Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie; Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie; Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach; Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach; Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach; Wydział Ekonomii i Administracji
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach; Wydział Ekonomii i Administracji
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie; Wydział Nauk Humanistycznych, Społecznych i Technicznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie; Wydział Zamiejscowy w Nowogardzie
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie; Wydział Zamiejscowy w Stargardzie Szczecińskim
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie; Wydział Zamiejscowy w Stargardzie Szczecińskim
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie; Wydział Nauk Humanistycznych, Społecznych i Technicznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach; Wydział Pedagogiczny i Ochrony Zdrowia
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach; Wydział Pedagogiczny i Ochrony Zdrowia
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku; Wydział Pedagogiczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku; Wydział Pedagogiczny Filia w Iławie
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku; Wydział Pedagogiczny Filia w Wyszkowie
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku; Wydział Pedagogiczny Filia w Iławie
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku; Wydział Pedagogiczny Filia w Wyszkowie
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku; Wydział Pedagogiczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi; Wydział Społeczno - Ekonomiczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa; Wydział Nauk Społecznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa; Wydział Nauk Społecznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Nauk Społecznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Nauk Społecznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Nauk Społecznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Pedagogiki i Psychologii
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Pedagogiki i Psychologii
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika wczesnoszkolna 2015
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Pedagogiki i Psychologii
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika wczesnoszkolna 2015
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Pedagogiki i Psychologii
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Pedagogiki i Psychologii
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk o Wychowaniu
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk o Wychowaniu
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk o Wychowaniu
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Pedagogicznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Pedagogicznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Pedagogicznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Nauk Pedagogicznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Opolski; Wydział Nauk Społecznych
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Opolski; Wydział Nauk Społecznych
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Opolski; Wydział Nauk Społecznych
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Humanistyczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Humanistyczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Pedagogiczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Pedagogiczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Pedagogiczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Pedagogiczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Pedagogiczny
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika specjalna 2015
Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Szczeciński; Wydział Humanistyczny
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiki i Psychologii
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiki i Psychologii
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Pedagogiki i Psychologii
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
Pedagogika 2015
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Inne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
pedagogika społeczno - wychowawcza 2015
Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
Stacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport
pedagogika społeczno - wychowawcza 2015
Uniwersytet Warszawski; Wydział Pedagogiczny
Niestacjonarne I Stopnia
pełny raport skrócony raport