Posty

Czy poseł-naukowiec może być reprezentantem środowiska akademickiego w Sejmie?