20 czerwca 2020

Wnioski z pedagogiki w Radzie Doskonałości Naukowej

Zbliża się ku końcowi pierwszy rok akademicki pracy pedagogicznego Zespołu Nauk Społecznych w Radzie Dyscypliny Naukowej. Możemy podzielić się pierwszymi refleksjami na temat pedagogicznych wniosków i obowiązujących procedur:

po pierwsze,    prawdopodobnie wysoka fala wniosków habilitacyjnych i profesorskich, jaka miała miejsce do końca kwietnia 2019 r. w Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów sprawiła, że następuje pokoleniowa przerwa, ale nie luka, w kierowaniu do organu centralnego wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego czy o nadanie tytułu naukowego profesora.

Wniosków jest najzwyczajniej w świecie bardzo mało, bo o postępowanie habilitacyjne ubiegały się do czerwcowych obrad RDN zaledwie 4 osoby.

po drugie, można spojrzeć na zakres przedmiotowy badań kandydatów do habilitacji. Pojawiło się po jednym wniosku z:

- pedagogiki resocjalizacyjnej,

- pedagogiki wczesnoszkolnej,

- polityki oświatowej i socjologii edukacji,

- filozofii edukacji i dydaktyki ogólnej.

Nie było ani jednego wniosku pedagoga o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych.

Ciekawe, co przyniesie nam okres po pandemii, w tym po bardzo intensywnej, a głównej w okresie kwarantanny, pracy dydaktycznej na dystans niemalże wszystkich nauczycieli naukowo-dydaktycznych w uczelniach państwowych i tych uczelniach niepublicznych, które mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora czy także doktora habilitowanego.

po trzecie, proszę się nie niepokoić brakiem powołań do roli recenzentów, ponieważ członkowie RDN nie mają na to wpływu. Im mniej wpływa wniosków, tym mniej jest możliwości. Z przekazanego przez rektorów uczelni wykazu samodzielnych pracowników naukowych, których rekomendowali oni do tego zadania, specjalny system losowania wybiera - w przypadku habilitacji - tylko 3 recenzentów, zaś w przypadku wniosków profesorskich - pięciu.

O ile w Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów można było zadbać o to, by obciążenia i powołania na recenzentów były względnie zrównoważone, o tyle tutaj nie jest to możliwe. Mamy akademickie lotto. Może zatem być i tak, że program nigdy nie wylosuje pewnych osób.

Wspomniane powyżej postępowania habilitacyjne są już w procesie recenzenckim, a przynajmniej można mieć taką nadzieję. Tym samym po wakacjach będą mogły podjąć prace komisje habilitacyjne. Wszystkim kandydatom życzymy sukcesów, o ile zdaniem członków komisji habilitacyjnych na to w pełni zasłużą.