Posty

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - Marcin Smolik zdał próbną maturę