Posty

Jak to NSZZ "Solidarność" walczyła o obniżenie pensum dydaktycznego nauczycieli