04 sierpnia 2017

Lektury na wakacje


Nawet nie przypuszczałem, że w okresie wakacyjnym wydaje się tak wiele, znakomitych książek. Nareszcie pryska mit letniego opalania się na słońcu, którego w lipcu niebo nam poskąpiło, ale za to już początek sierpnia dał znać, że żar może być także w Polsce. Zachęcam do żaru lektur, rzecz jasna naukowych, bo na powieści czy poezję był czas w poprzednim miesiącu. Powrót do naukowych tekstów stwarza świetną okazję do przygotowania się do nowego roku szkolnego i akademickiego. Niektórzy jeszcze odpoczywają, wędrują, pływają, odlatują do innych krajów, łowią ryby, wspinają się na szczyty gór itp. Nie zakłócam letniego spokoju, ciszy czy czasu do refleksji. Czas biegnie szybko, a lektury czekają.

Jeśli ktoś szuka inspiracji do własnych badań, projektów, tekstów czy referatów, to polecam książki, do których zapewne będę fragmentarycznie powracał. Zacznę od znakomitej, zupełnie nowej serii oficyny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, której wydawca wraz z władzami Wydziału Nauk Pedagogicznych uruchomił "Dissertationes Paedagogicae". Jest to genialny projekt na DOBRĄ ZMIANĘ POKOLENIOWĄ W PEDAGOGICE. Nareszcie najlepsze dysertacje młodych uczonych, wypromowanych doktorów nauk w odrębnym cyklu są dostępne szerszemu gronu niż tylko członkowie rady naukowej wraz z promotorem i recenzentami w ich przewodzie doktorskim. Właśnie ukazało się siedem tomów:

1. Anna Bilon - Strukturacja poradnictwa kariery w Holandii między specyfiką kulturową a neoliberalną zmianą;

2. Barbara Kutrowska, Zawodowe kompetencje nauczycielskie w perspektywie biograficznej;

3. Joanna Mysiakowska, Natura vs kultura. Pedagogiczne konteksty sporu w poradnikach wychowawczych;

4. Marcin Starnawski, Socjalizacja i tożsamość żydowska Polsce powojennej. Narracje emigrantów z pokolenia marca'68;

5. Joanna Minta, Tranzycje w konstruowaniu karier przez młodych dorosłych. Przesłania dla poradnictwa;

6. Małgorzata Mikołajczak-Woźniak, Opresyjne zachowania uczniów wobec nauczycieli;

7. Agnieszka Szymajda, Od muzykoterapii do "muzycznego lustra" dziecka.


Wydawnictwo Naukowe KATEDRA przygotowało wyjątkową serię monografii z antropologii kultury, socjologii kultury, kulturoznawstwa i pedagogiki popkultury. Nie tylko zwolennicy akcji społecznej "Jeśli nie czytasz, to nie idę z tobą do łóżka" znajdą tu wyjaśnienie zachodzących w ponowoczesnym świecie zmian społeczno-kulturowych. Sięgam po takie lektury, jak:

1. Anna Majer, Dyskurs dyscyplinowania męskiego ciała w wybranych tekstach kultury popularnej;

2. Grzegorz Dziamski, Kulturoznawstwo czyli wprowadzenie do kultury ponowoczesnej;

3. Hussein Bougsiaa, Małgorzata Cackowska, Lucyna Kopciewicz, Tomasz Nowicki, Smartfon i tablet w dziecięcych rękach. Być dzieckiem, nastolatkiem i rodzicem w kulturze mobilnej;

4. Jacek Drozda, Opór kulturowy między teorią a praktykami społecznymi;

5. Ścięgna konsumpcyjne. Próby z kulturoznawstwa krytycznego, red. Wojciech J. Burszta;

6. Zwodnicze imaginaria. Antropologia neoliberalizmu, red. Wojciech J. Burszta, Piotr Jezierski, Michał Rauszer.

Oficyna Wydawnicza "Impuls" w Krakowie nie pozostaje bierna na wydarzenia w naukach o wychowaniu oraz w rzeczywistości społecznej, oświatowej i akademickiej. W szerokiej ofercie najnowszych publikacji są dla nauczycieli, pracowników służb społecznych, pedagogów, uczonych monografie oraz poradniki, w tym m.in.

1. Agata Chabior, Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych. Między powinnością a profesją;

2. Jolanta Maćkowicz, Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej. Ujęcie wiktymologiczne;

3. Remigiusz J. Kijak, Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice;

4. Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne. Seminaria Metodologii Pedagogiki Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, red. Kubinowski Dariusz, Chutorański Maksymilian;

5. Henryk Mizerek, Ewaluacja edukacyjna. Interdyskursywne dialogi i konfrontacje;

6.Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty. Konteksty teoretyczne i praktyka, red. Skałbania Barbara, Jeżewska-Krasnodębska Ewa;

7. Tadeusz Meresz, Letnie obozy i kolonie harcerskie (reprint z 1930!).

Wszystkim tym, którzy myślą o dalszym awansie naukowym polecam książkę pt. "Habilitacja. Diagnoza, procedury, etyka i postulaty"", którą specjalnie przygotowałem z myślą o młodych, by wzmocnić ich motywację, poczucie sensu własnej pracy naukowo-badawczej i ułatwić zrozumienie uwikłań proceduralno-etycznych w postępowaniu habilitacyjnym.

Wszystkim tym, którzy wielbią poezję, gorąco polecam cudowny tomik zmarłej w lipcu poetki Julii Hartwig, który nosi tytuł "SPOJRZENIE". Każdy jej wiersz otwiera nam oczy na to, co jest niewidoczne, a jakże głęboko wpisujące się w poczucie sensu własnego życia. Początek wiersza "Podróżny" niech będzie zachętą do sięgnięcia po cały tomik:

Idę wciąż idę

kto mi to zabroni

wszystko mam do oddania

i o nic nie proszę


(...)

Życzę dalszych, pięknych, mądrych, radosnych i pełnych nowych inspiracji oraz spotkań wakacji. Do zobaczenia za trzy tygodnie.