Posty

Odszedł wybitny pedagog specjalny - prof. dr hab. Władysław Dykcik