Posty

Płace w systemie oświatowym i szkolnictwie wyższym wciąż będą na żenująco niskim poziomie