wtorek, 8 listopada 2011

Pedagog społeczna – czternastym doktorem honoris causa Uniwerstytetu Ostrawskiego
Dotarła do mnie znakomita wiadomość o tym, że polska pedagog z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka decyzją Senatu Uniwersytetu Ostrawskiego w Republice Czeskiej zostanie czternastym w dziejach tej uczelni doktorem honoris causa za Jej wkład w nauki społeczne, w tym szczególnie w zakresie pracy socjalnej!

Pani Profesor jest znaną i wysoce cenioną w naszym kraju uczoną, członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, autorką wielu rozpraw monograficznych z pedagogiki społecznej, w tym ostatnio wydanych w PWN dwóch tomów podręczników akademickich tej dyscypliny nauk pedagogicznych.

Wielki to honor dla polskiego środowiska akademickiego, a także Jej macierzystego Uniwersytetu. Rektor UŁ został zaproszony na powyższą uroczystość, która odbędzie się w dn. 10 listopada 2011 r. Jubileuszowe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Ostrawskiego łączy się z dwudziestoleciem tak tej uczelni, jak i dwudziestoleciem Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, który prof. E. Marynowicz-Hetka tworzyła w 1991 r. po wyłączeniu się środowiska pedagogów i psychologów z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.

Ostrawski Uniwersytet został utworzony dokładnie 28 września 1991 r. chociaż pewne podstawy do jego powstania mają swoje miejsce w 1953 r.. kiedy to w Opawie powstała Wyższa Szkoła Pedagogiczna, mająca swoje placówki ćwiczeń w Ostrawie. Tam właśnie kształcono nauczycieli dla szkół podstawowych II stopnia. W 1959 r. został utworzony w Ostrawie Instytut Pedagogiczny, który w 1964 r. został przekształcony w samodzielny Wydział Pedagogiczny. Przygotowywano na nim kandydatów do pracy w szkołach podstawowych I i II stopnia, a w kilka lat później także do szkół średnich.

Ostrawski Uniwersytet organicznie nawiązuje do tych tradycji przygotowywania kadr dla humanistycznej edukacji. Obecnie Uniwersytet Ostrawski liczy sześć wydziałów: Wydział Studiów Społecznych, Wydział Sztuki, Wydział Filozoficzny, Wydział Lekarski, Wydział Pedagogiczny i Wydział Nauk Przyrodniczych.

Prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka jest związana z Wydziałem Studiów Społecznych, gdzie znalazła się w składzie międzynarodowej kadry profesorskiej kształcącej w języku angielskim doktorantów w zakresie pracy socjalnej (The Doctor of Philosophy programme in Social Work). Pracuje tu wspólnie z takimi profesorami, jak m.in.: Prof. P. Erath (University of Eichstätt, z Niemiec), Prof. D. Baum (Fachhochschule Koblenz, z Niemiec), Prof. B. Littlechild (University of Hertfordshire, Wielka Brytania), Prof. J. Keller (University of Ostrava, Czechy), Prof. S. Hubík (Masaryk University in Brno, Czechy) czy Prof. L. Musil (Masaryk University in Brno, Czech Republic). Była tez recenzentką w przewodzie doktorskim mgr. Michala Trousila pt. Nevládní organizace a sociální práce s imigranty (Pozarządowe organizacje a praca socjalna z imigrantami), która została przygotowana pod kierunkiem wybitnego socjologa czeskiego Jana Kellera i obroniona w dn. 4.10.br. Prof. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka jest w związku z tym także członkiem Rady Wydziału Studiów Społecznych Uniwersytetu Ostrawskiego.

Warto jeszcze odnotować, że wśród doktorów honoris causa Uniwersytetu Ostrawskiego są:
• Ilja Hurník (Czechy) kompozytor, pianista, autor i pedagog (1992)

• Lofti A. Zadeh (USA) naukowiec i pedagog, California University v Berkeley, USA twórca nowej dyscypliny na pograniczu matematyki, logiki, informatyki i inżynierstwa – (1998)

• Július Alberty (Słowacja)pedagog, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, (1999)

• Peter Demetz (USA) profesor literatury niemieckiej, Uniwersytet w Yale, USA (2000)

• Ivan Moravec (Czechy) międzynarodowej sławy pianista i pedagog Akademii Sztuk Muzycznych w Pradze (2001)

• Detlef Baum (Niemcy) profesor socjologii, Uniwersytet w Main (2002)

• Georg Jiří Klir (USA) profesor nauk systemowych, State University of New York v Binghamptonu, USA (2003)

• Antoni Furdal (Polska)emerytowany profesor Uniwersytet u Wrocławskiego z dyscypliny językoznawstwa (2004)

• PhDr. Ivo Stolařík, CSc. (Czechy) międzynarodowej sławy muzykolog, etnograf i pedagog muzyki (2005)

• prof. Dr. Juha Erkki Antero Hämäläinen (Finlandia) profesor pracy socjalnej, Uniwersytet w Kuopiu (2006)

• prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. (Czechy) profesor literatury angielskiej I amerykańskiej, Uniwersytetu Karola w Pradze (2008)

• prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. (Czechy) kierownik Katedry Chemii w Wyższej Szkole Górniczej – Technicznego Uniwersytetu w Ostrawie (2008)

• prof. PhDr. Ladislav Daniel, CSc. (Czechy) wybitny muzyk i pedagog w zakresie teorii muzyki (2010).

Składam w tym miejscu Pani Profesor wyrazy najwyższego uznania, bowiem uzyskanie doktoratu honoris causa poza granicami kraju rozsławia nie tylko nasz kraj, polskie środowisko akademickie, ale i polską myśl pedagogiczną w świecie, będąc zarazem potwierdzeniem ogromnego wkładu Pani Profesor w międzynarodowy rozwój pedagogiki społecznej.

(tłum. własne historii Uniwersytetu Ostrawskiego z języka czeskiego za: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=55)