11 maja 2021

Poradnik Rady Doskonałości Naukowej przyda się nie tylko członkom rad naukowych

 


Gorąco polecam opublikowany na stronie Rady Doskonałości Naukowej  poradnik autorstwa mec. Artura Woźniaka - pt. Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego", który adresowany jest nie tylko do członków rad naukowych, członków komisji habilitacyjnych. ale także mogą z niego korzystać habilitanci.   

Treść poradnika będzie aktualizowana, dzięki czemu każdy zainteresowany nieco skomplikowanymi procedurami w postępowaniu awansowym będzie mógł znaleźć wyjaśnienia, komentarze wraz z odwołaniem do obowiązujących aktów prawnych. W drugiej części poradnika są omówione procedury, jakie obowiązują w odniesieniu do trwających jeszcze postępowań habilitacyjnych, które były wszczynane do 30 kwietnia 2019 roku.  

Warto upowszechnić informację na ten temat i korzystać z niego na bieżąco, gdy pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, co do obowiązujących regulaminów w danej uczelni czy instytucie naukowym. 

Niezwykle cenne są wskazania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego. Zmieniły się bowiem zadania przewodniczącego komisji habilitacyjnej, sekretarza i członka komisji. Nie są oni już zobowiązani do przygotowywania pisemnych opinii na temat osiągnięć naukowych habilitanta. Te bowiem przygotowują tylko czterej recenzenci. 

Jak informuje Biuro RDN: 

Dokument ten stanowi i stanowić będzie, w ramach jego aktualizacji, kompleksowe omówienie zagadnień związanych z postępowaniami w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, które wszczynane są od dnia 1 października 2019 r., czyli zgodnie z ustawą 2.0 (Rozdział pierwszy Poradnika), ale także – nie zapominając o licznych postępowaniach habilitacyjnych, które zostały wszczęte najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 r. i w różnych instancjach będą procedowane jeszcze do dnia 31 grudnia 2022 r. – będzie odnosił się także do uprzedniego stanu prawnego, czyli postępowań prowadzonych w ramach tzw. „starej” ustawy (Rozdział drugi Poradnika).


Zaletą publikacji jest łatwość korzystania z jej treści ze względu na interaktywny charakter (możliwość szybkiego otwierania danej strony poprzez kliknięcie w odpowiedni link zagadnienia w spisie treści). Ponadto Poradnik będzie stale aktualizowany.

Rada Doskonałości Naukowej wyraża nadzieję, że dokument ten zostanie z życzliwością przyjęty przez szerokie środowisko akademickie , bowiem stanowił będzie zarówno kompendium wiedzy dla osób zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego, jak również będzie praktycznym wsparciem dla przewodniczącego i członków komisji habilitacyjnej oraz podmiotów habilitujących poprzez zmieszczenie wielu cennych wskazówek dotyczących przeprowadzania tego postępowania awansowego zgodnie z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi uczelni.

Zachęcam do lektury.