Posty

Nie zapalimy na grobach zniczy

Nauczyciel a edukacja inkluzyjna oraz materiały Międzynarodowego Instytutu Badań Edukacyjnych UNESCO w Genewie

Pedagagogia ministerialna jako partyjno-państwowa pedagogia wstydu

Porażająca eskalacja wojny polsko-polskiej

Akademicki rachunek prawdopodobieństwa

Komunikat Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie pracy oraz podpisywania uchwał komisji habilitacyjnych

Komunikat KNP -KOMITETU NAUK PRAWNYCH a nie pedagogicznych

Poważny kryzys naukowy w pedagogice społecznej

Minister edukacji Przemysław Czarnek skrytykował własny rząd za politykę oświatowego dziedzictwa "pedagogiki wstydu"

Kiedy umiera poeta, bo nikt nie udzielił mu pomocy...