Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2016

Konstytuują się zespoły zadaniowe Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Po raz pierwszy minister edukacji odpowiedziała na stanowisko jednego z zespołów KNP PAN

Akademickie Centrum Kreatywności

Kraj rad w MEN?

Polska pedeutologia odnotowuje kolejne sukcesy

Ele-mele-dutki

Strach się (nie) bać

Architekci kultury śmierci

NIK-t tak porządnie nie prześwietlił studiów doktoranckich

"Wybierz swojego rektora"

Komu jest (nie-)potrzebne wykształcenie wyższe, a komu potrzebna słowacka docentura?

Seminarium doktorskie i podoktorskie z pedagogiki

Bezsensowne wysłuchanie oświatowe

Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych

List Otwarty socjologów do wicepremiera Piotra Glińskiego w sprawie demokracji