03 grudnia 2023

Dwudziesty minister edukacji

 
W wyniku powierzenia Mateuszowi Morawieckiemu misji  tworzenia rządu  Prezydent Andrzej Duda powołał  dwudziestego w dziejach postsocjalistycznej Rzeczpospolitej ministra edukacji (i nauki) - Krzysztofa Szczuckiego

Jak informuje resort, nowy minister  (ur. 18 października 1986 r. w Elblągu) jest doktorem habilitowanym nauk prawnych z doświadczeniem urzędnika państwowego i polityka. Był bowiem prezesem Rządowego Centrum Legislacji w latach 2020-2023. W 2020 r. kierował Departamentem Prawnym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jako polityk Prawa i Sprawiedliwości jest posłem na Sejm X kadencji. 

W latach 2015-2016 był zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty w zespole prawa karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, a następnie do 2020 r. w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP. 

Zanim rozpoczął karierę polityczną był w latach 2012-2013 nauczycielem wiedzy o społeczeństwie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Odbył też roczny staż jako visiting scholar w Maurer Law School na Uniwersytecie Indiany. 

W latach 2009-2011 pracował jako ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych. Obecnie jest też profesorem badawczo-dydaktycznym w Uniwersytecie Warszawskim. 

Rząd został zaprzysiężony, ale musi uzyskać w Parlamencie votum zaufania, na co - w największym stopniu prawdopodobieństwa - wcale się nie zanosi. 

Tym samym może to być najkrócej urzędujący minister edukacji w naszym kraju. Rząd kierowany przez Jarosława Kaczyńskiego ma duże doświadczenie w tym zakresie, bowiem po upadku w 2007 roku koalicji PiS, LPR i Samoobrony powołano na ministra edukacji profesora filozofii Ryszarda Legutkę (od 13 sierpnia 2007 do 16 listopada 2007). Kierował resortem przez trzy miesiące.

(źródło fotografii: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kierownictwo-ministerstwa) 

02 grudnia 2023

Pedagodzy wśród powołanych członków VII kadencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Mamy z końcem bieżącego roku wybory oraz powołania przedstawicieli środowisk akademickich do organów centralnych. W przypadku Polskiej Komisji Akredytacyjnej jej członkowie nie pochodzą z wyboru, ale z nominacji ministra, który otrzymał rekomendacje m.in. senatów szkół wyższych. 

Odchodzący z urzędu minister edukacji i nauki powołał m.in. następujących pedagogów do realizowania przez nich statutowych zadań w toku VII kadencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2024-2027. Są to: 

1.     dr hab. Anna FIDELUS - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

2.     dr hab. Piotr GOŁDYN - Uniwersytet Wrocławski 

3.     prof. dr hab. Zbigniew IZDEBSKI - Uniwersytet Warszawski 

4. dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

5. prof. dr hab. Małgorzata SEKUŁOWICZ - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  

6. ks. dr hab. Adam SOLAK - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 W roku akademickim 2023/2024 przyjdzie im prowadzić akredytację w ramach oceny jakości kształcenia  na: 

I. Kierunku pedagogika, w jednostce i uczelni wyznaczonej do oceny programowej po raz pierwszy w: 

1. Wyższej Szkole Gospodarki, Filia w Ełku,

II. Kierunku pedagogika, w jednostce i uczelni wyznaczonej do oceny programowej w związku z upływem okresu, na jaki wydana była pozytywna ocena programowa, w: 

1. Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

2. Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie 

3. Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

4. Akademii Nauk Stosowanych - Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu 

5. Uczelni Korczaka - Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

6. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

7. Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

8. Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w Skierniewicach 

9. Społecznej Akademii Nauk, Filii w Londynie (Wielka Brytania)

10. Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

11. Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu, w Nowym Sączu 

12. Tarnowskiej Szkole Wyższej Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

13. Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim

14. Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku

III. Kierunku pedagogika, w jednostce i uczelni wyznaczonej do oceny programowej po ocenie pozytywnej na okres do 2 lat , w:

1. Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku 

2. Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiegow Lesznie 

3. Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie 

4. Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu

5. Wyższej Szkole Pedagogiczno-Technicznej w Koninie 

6. Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu

Nie ma zatem co się dziwić, że aż tylu członków powołano z grona pedagogogicznego. Mają przed sobą do oceny aż 21 jednostek akademickich prowadzących kształcenie na kierunku pedagogika lub /i pedagogika specjalna. 


01 grudnia 2023

O ukrywaniu danych dotyczących wyborów do komitetów naukowych PANWczoraj pisałem o ukrywaniu przez władze Polskiej Akademii Nauk pełnych wyników wyborów do komitetów naukowych. Naruszanie zasad demokracji w instytucji publicznej ma tu miejsce od dziesiątek lat. Natomiast częściowa informacja o nich została opublikowana na portalu PAN, więc można spojrzeć na nią  z różnych perspektyw. 

Z otrzymanej korepsondencji z naszego środowiska wynika, że w wyborach do KNP PAN duża część wyborców głosowała tylko na kilku kandydatów, zamiast na 30. Takie podejście do wyborów kompromituje nie tylko naszą dyscyplinę, ale i ich samych, bo to oznacza, że zostanie członkiem komitetu jest ważniejsze od zapewnienia naszej dyscyplinie zrównoważonej reprezentacji, także generacyjnej. 

Gdyby PAN działała transparentnie i poważnie traktowała wyborców, to powinna podać pełne dane. Tego jednak nie uczyni, bo jest to praktyka typowa dla społeczności zamkniętych, totalnych Tymczasem członkowie PAN wypowiadają się w mediach na temat totalitaryzmu, autorytaryzmu, braku demokracji... itp. Zacznijcie towarzysze z czasów PRL od siebie.   

Środowisko akademickiej pedagogiki może analizować informację komisji wyborczej PAN biorąc pod uwagę różne kryteria. Dokonując porównania wyników wyborów do poprzedniego składu KNP PAN, należy pamiętać o tym, że wybory do komitetu naukowego nie są obowiązkiem, a zatem ich wyniki dotyczą tylko i wyłącznie niewielkiego odsetka profesorów tytularnych i profesorów uczelnianych, którzy zadeklarowali gotowość poddania się opinii wyborców. 

Brak oczekiwanych nazwisk niektórych osób nie oznacza zatem, że nie zostały wybrane. One po prostu nie wyraziły zgody na to, by być kandydat(k)ami do komitetu naukowego PAN. Tym samym skład komitetów naukowych jest pochodną wyboru spośród tych, którzy zgodzili się na kandydowanie.  

1. Porównanie informacji o tegorocznych wynikach wyborów z tymi, które odbyły się w 2019 roku (oznaczenie kolorem: zielonym - wybrani po raz pierwszy; żółtym - wybrani po raz kolejny; brak koloru - osoby niekandydujące):

Skład KNP PAN 2020-2023

Skład KNP PAN 2024-2027

 

Dr hab. Chrobak Stanisław, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych     

Profesor dr hab. Cybal-Michalska Agnieszka Uniwersytet im. Adama   Mickiewicza w Poznaniu                                                                    

Profesor dr hab. Czerepaniak-Walczak Maria Uniwersytet Szczeciński

        Profesor dr hab. Gajdzica Zenon Uniwersytet Śląski w Katowicach

        dr hab. Gołębniak Bogusława Dorota Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

 

    Profesor dr hab. Gromkowska-Melosik Agnieszka Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu                                                    

5    Prof. dr hab. Jarosz Ewa Uniwersytet Śląski w Katowicach          

    Profesor dr hab. Klus-Stańska Dorota Uniwersytet Gdański

 

    Profesor dr hab. Konopczyński Marek Uniwersytet w Białymstoku

 

    Prof. dr hab. Kostyło Piotr

9    dr hab. Kowalski Mirosław Uniwersytet Zielonogórski               

  Profesor dr hab. Krause Amadeusz Uniwersytet Gdański

 

1    Profesor dr hab. Kromolicka Barbara Uniwersytet Szczeciński, Instytut Pedagogiki                                                                                        

1    Profesor dr hab. Kubinowski Dariusz Uniwersytet Szczeciński/ bez afiliacji

1    Profesor dr hab. Kwiatkowski Stefan Michał Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie                                                                        

    Profesor dr hab. Leppert Roman Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy                                                                                       

1    Profesor dr hab. Melosik Zbyszko Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu                                                                                         

1  Profesor dr hab. Nikitorowicz Jerzy Uniwersytet w Białymstoku

 

1    Profesor dr hab. Nowak Marian Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie                                                                              

1    Profesor dr hab. Nowak-Dziemianowicz Mirka Uniwersytet Opolski/ Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

        dr hab. Nowosad Inetta Uniwersytet Zielonogórski                                                                        

 

Dr hab. Ostrouch-Kamińska Joanna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych               

 

Dr hab. Ostrowicka Helena, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Społecznych 

Profesor dr hab. Pilch Tadeusz                              

 

Profesor dr hab. Piorunek Magdalena, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych     

 

Prof. dr hab. Przyborowska Beata, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Pedagogiki    

 

Dr hab. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych      

Profesor dr hab. Radziewicz-Winnicki Andrzej                                       

Profesor dr hab. Rubacha Krzysztof                                                          

Profesor dr hab. Smolińska-Theiss Barbara Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Profesor dr hab. Sobecki Mirosław Uniwersytet w Białymstoku                    

Profesor dr hab. Szempruch Jolanta Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                      

Profesor dr hab. Szulakiewicz Władysława Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Profesor dr hab. Szymański Mirosław Józef Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie                                                                                                                             

dr hab. Tanaś Maciej Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

 

dr hab. Wróbel Alina, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu   

Profesor dr hab. Urbaniak-Zając Danuta Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu                                                                                            

Profesor dr hab. Zaorska Marzenna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 


2. Zwrócenie uwagi na to, kandydaci z których uczelni uzyskali poparcie w wyborach na kadencję 2024-2027:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - 1 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 5 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - 1 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - 2 

Uniwersytet Łódzki - 2 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2 

Uniwersytet Rzeszowski - 1 

Uniwersytet Szczeciński - 2 

Uniwersytet Śląski - 2 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - 1 

Uniwersytet w Białymstoku - 2 

Uniwersytet Zielonogórski - 2 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - 2 

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej - 1 

emerytowani profesorowie - 3 

niezależny badacz - 1 


3. Kryterium naukowego statusu: 

profesorowie tytularni -  24

profesorowie uczelniani - 6 

doktorzy habilitowani -  0 

3. Kryterium reprezentowanej subdyscypliny nauk pedagogicznych: 

1.     dydaktyka ogólna - 0

2.     filozofia wychowania/edukacji - 1

3.     historia wychowania i oświaty - 0

4.     pedagogika kultury i międzykulturowa - 2 

5.     pedagogika ogólna z metodologią badań - 4

6.     pedagogika porównawcza - 2 

7.     pedagogika pracy i andragogika -2

8.     pedagogika resocjalizacyjna - 2 

9.     pedagogika specjalna -1

10. pedagogika społeczna - 8

11. pedagogika szkolna/socjologia edukacji  - 3 

12. pedagogika wczesnoszkolna - 0 

13. pedagogika zdrowia - 1 

14. pedeutologia - 1 

15. teoretyczne podstawy wychowania - 3


Zgodnie ze Statutem PAN komitet może uzupełnić swój skład o 10 specjalistów, którzy nie muszą mieć stopnia naukowego np. innowacyjni nauczyciele, pedagodzy społeczni itp. czy też nie muszą być naukowcami ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego. Można nominować do KNP PAN w kategorii członków specjalistów - ekspertów spośród wyróżniających się doktorów nauk czy zaangażowanych pedagogicznie osób z wykształceniem magisterskim w zakresie studiów pedagogicznych czy z nauk społecznych. Tak było w kadencji KNP PAN w latach 2016-2019. W mijającej właśnie kadencji powołano tych profesorów, którzy nie zostali wybrani w ramach wyborów do KNP PAN.  


30 listopada 2023

Polska Akademia Nauk nadal ukrywa wyniki wyborów do komitetów naukowych

 


Nie po raz pierwszy mamy do czynienia z ukrywaniem przez władze Polskiej Akademii Nauk wyników wyborów. Pisałem o tym ponad trzy lata temu, zaś odpowiedź Kanclerza PAN w tej kwestii na zapytanie publiczne była zdumiewająca. Zdaje się, że sprawa trafiła do sądu administracyjnego. Nie znam jednak wyników tego postępowania. 

Dla Prezesów wyniki wyborów sprowadzają się jedynie do podania wykazu osób, które uzyskały pożądaną liczbę głosów poparcia  własnych środowisk naukowych. Takie traktowanie demokratycznych wyborów  i ich roli jest od lat patologią, która świadczy o nietransparentnej polityce władz PAN. 

Tu nic się nie zmieniło. Obywatele demokratycznego państwa mogą dowiedzieć się, ile głosów poparcia uzyskała osoba, na którą oddały swój głos w wyborach parlamentarnych, prezydenckich czy samorządowych. W Polskiej Akademii Nauk jest to wciąż standard z czasów PRL, by środowisko akademickie nie dowiedziało się, z jaką liczbą głosów osoba X lub Y została wybrana do komitetu naukowego. 

To nie jest obojętne nie tylko z prawnego punktu widzenia. Jak się okazuje, kadry PAN potrafią zabierać głos w mediach publicznych i niepublicznych na temat zagrożeń polskiej demokracji, ale same ukrywają dane o wynikach wyborów do swoich gremiów. To pozostałość syndromu homo sovieticus w tej Akademii. 

Wybrani w tajnych wyborach członkowie komitetów naukowych nie wiedzą, kto i z jakim wynikiem otrzymał poparcie środowiska własnej dyscypliny naukowej. Będą jednak wybierać przewodniczącego/-ą komitetu naukowego i jej/jego zastępców, sekretarza naukowego. Być może dla nich wynik wyborów nie będzie miał znaczenia, jak dla władz PAN, ale dla środowiska akademickiego...?   

Krytykowana prawicowa władza za naruszanie demokratycznych standardów prawa w naszym państwie jednak zapewniła naukowemu środowisku pełną informację i dane na temat wyników wyborów do Rady Doskonałości Naukowej. Może kiedyś PAN przestanie ukrywać dane liczbowe, które najzwyczajniej należą się naukowym środowiskom. 

PAN finansowany jest ze środków publicznych, a więc nie jest prywatnym podmiotem akademickiej społeczności. Nie wstydźcie się profesorowie pełnej informacji o wynikach wyborów.