Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2016

RoboCAMP z UNIWERSYTETEM ŁÓDZKIM zrywa z tradycyjną dydaktyką

Czego lider edukacji nie powinien, a co musi

Pedagog Kazimierz Michał Szmyd - profesorem nauk społecznych

Ściąga pytań do kandydatów na rektorów uniwersytetów, politechnik i akademii

Wspomnienie wybitnego socjologa - o. Profesora Leona Dyczewskiego

Biurokracja oświatowa ma się dobrze

Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Nowoczesna demagogia oświatowa

Redukcja i infantylizacja czytelniczej aktywności

Rekonstrukcja Rady Naukowej Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w Polsce?