Posty

Bubel programowy MEN w opinii ekspertów KNP PAN

Czyżby koniec po WSP ZNP także Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi?

Podobno był jakiś studencki protest

Skrępowanie sponsora, czyli bieda w kulturze

Kolejna ekspertyza z ramienia Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

Tworzywo pracy doktorskiej

Zbyt wcześnie odeszła wspaniała profesor pedagogiki Ewa Bilińska-Suchanek

Pedagodzy w: Ranking of scientists in Polish Institutions

Ileż to kompletów publikacji, komu i kiedy ma złozyć habilitant?

Gorzki posmak egzaminacyjnej sesji