Posty

Okazuje się, że można, że da się, że warto ...

Komunikat Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów oraz Rady Doskonałości Naukowej

Zawieszenie prac sekcji/zespołów Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów oraz Rady Doskonałości Naukowej nie oznacza zawieszenia prac rad dyscyplin naukowych czy komisji w uczelniach

Nauczycielu - quo vadis?

Naruszono dostojeństwo uniwersytetu, chociaż świat nie jest ani "mój" , ani "twój"

Pseudonaukowe ankietowanie w wydaniu Fundacji "Rodzice Szkole"

Pseudonaukowy raport z pseudobadań Fundacji „Rodzice Szkole”

Kiedy członek komisji habilitacyjnej odmawia...

Metody badań online

300 zł za godzinę korepetycji!

Menażeria wytwórców uczonej bzdury

Mirosława Zalewska-Pawlak z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego - otrzymała tytuł naukowy profesora

Pedagog, nasza-akademicka "rzeczniczka" praw dziecka EWA JAROSZ - profesorem nauk społecznych