Posty

Doktorat w obcym języku, ale...

Tytuł Honorowego Profesora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dla prof. Andrzeja Jaczewskiego

Jubileusz prof. Zygmunta Wiatrowskiego wśród pedagogów pracy

Znamy koordynatora projektu klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych

Czescy pedagodzy o problemach współczesnej teorii wychowania

Doktorzy jako autorzy wydanych rozpraw doktorskich. Kontekst prawno-etyczny

Czyżby wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał, że miał kiepskich nauczycieli?

Już XVIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

O niektórych uwarunkowaniach (wy-)kształcenia zawodowego

Integracja a dezintegracja

Techniczny i/lub metafizyczny sens edukacji

Ministerstwo definicji wychowania

Rzekome wygaszanie kierunków studiów w wyższych szkołach prywatnych, czyli zabawa z PKA w kotka i myszkę

Kryzys kadr naukowych w naukach humanistycznych i społecznych

Władze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w III RP są także przeciwne projektowi MEN uczynienia katechetów wychowawcami klas

90 URODZINY współtwórcy "pedagogiki pracy" - prof. dr. hab. Zygmunta Wiatrowskiego dr. h.c.