Posty

Czy to jest Neokolonialne czy Narodowe Centrum Nauki?

Wzruszająca nominacja nauczyciela akademickiego Profesora Andrzeja Góralskiego z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Podziękowania dla moich akademickich Mistrzów, Bliskich i uczestników uroczystości z okazji nadania mi tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Zagrożenia, wątpliwości czy niepokoje związane z reformą nauki

Ciąg dalszy dyskusji o reformie szkolnictwa wyższego i nauki

Pierwsze od pół roku nominacje profesorów, w tym kolejnej Profesor pedagogiki

Generowana przez polityków Macdonaldyzacja nauk społecznych i kształcenia nauczycieli

Komitet Nauk Pedagogicznych obraduje w Białymstoku zmieniając strategię działania

English Educational Policy. Contemporary Challenges in a Historical-Comparative Context

Kroniki płynnego społeczeństwa, czyli cała wstecz wobec postnowoczesności

Kto jest sprawcą wychowania?

Coraz lepsze doktoraty z pedagogiki

Pedagodzy też mają wystandaryzowane narzędzia badawcze

Harcerstwo "szkołą" liderów

Balon kompleksowej oceny działalności naukowej jednostek naukowych został przekłuty

O popkulturowym kształceniu polisensorycznej młodzieży

Profesjonalna autonomia nauczycieli jest możliwa

Nauczyciel - spotkany, postulowany, zapamiętany