Posty

Ministra Barbara Kudrycka żałuje, że sama nie napisała ustawy o szkolnictwie wyższym