09 grudnia 2019

Docenione efekty współpracy naukowej z czeskimi uczonymi


W związku z tym, że niedawno informowałem czytelników bloga o rezygnacji z członkostwa w Radzie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w wyniku którego nie mógłbym uczestniczyć w Radzie Dyscypliny Pedagogika w macierzystym Uniwersytecie, mogę podzielić się innym, a jakże miłym osiągnięciem.

Z dniem 1 grudnia 2019 r. zostałem mianowany przez Senat Uniwersytetu Tomasza Baty w Zlinie w Czechach na pięcioletnią kadencję członkiem jego International Board (Międzynarodowa Rada). Nie mam orientacji, jak wygląda obecność w takich radach polskich uczonych z innych dyscyplin naukowych. Jest to jednak efekt mojej ponad trzydziestoletniej współpracy naukowej z takimi uniwersytetami, jak: Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Masaryka w Brnie (tu odbyłem w 1986 r. półroczny staż naukowy w Katedrze Psychologii), Uniwersytet Ostrawski, Uniwersytet Południowoczeski w Budziejowicach, Uniwersytet w Pardubicach i Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie.

Tłumaczę z języka czeskiego rozprawy naukowe z nauk społecznych i humanistycznych, wykorzystując ich wysoki poziom do własnych studiów naukowych, a także tłumaczę rozprawy z pedagogiki, które znalazły się w jednym z tomów akademickiego podręcznika "Pedagogika" pod moją redakcją (rozdział wybitnego specjalisty z pedagogiki specjalnej o inkluzywnej pedagogice Viktora Lechty czy naukowa redakcja przekładu z czeskiego podręcznika akademickiego Jana Pruchy - "Pedagogika porównawcza").

Tłumaczyłem też na język polski artykuły akademików z tego kraju do polskich czasopism naukowych oraz rekomendowałem senatom polskich uniwersytetów czeskich naukowców, których znajomość języka polskiego i ich własny dorobek naukowy sprzyjały zatrudnieniu w naszym kraju. Publikuję w Czeskiej Republice wyniki własnych badań naukowych. Czesi znając efekty moich badań w zakresie turystyki habilitacyjnej Polaków na Słowację - znacznie wcześniej niż polski rząd - unieważnili podobną, bilateralną umowę o uznawalności dyplomów między Czeską a Słowacką Republiką. Oni są pragmatyczni i stawiają najwyższe wymagania swoim nauczycielom akademickim.


W ramach międzynarodowego projektu studiów doktoranckich otworzyłem pięć przewodów doktorskich czeskim pedagogom z środowisk pozaakademickich, którzy prowadzą już badania i przygotowują swoje dysertacje w języku czeskim. W Polsce jest co najmniej kilku samodzielnych pracowników w dyscyplinie pedagogika, którzy bardzo dobrze znają język czeski, czytają w tym języku rozprawy naukowe odnosząc się do ich treści także w swoich badaniach.

Miałem też zaszczyt recenzowania wniosków na tytuł naukowy profesora trzech czeskich uczonych z Uniwersytetu Karola w Pradze (prof. Aleny Valisove, prof. Karla Rydla i doc. Jaroslava Balvina). Wspólnie z naukowcami z tego kraju wydałem zbiorowe rozprawy monograficzne, a obecnie przygotowuję wspólny projekt badawczy z zakresu wspólnych źródeł filozofii wychowania. Regularnie uczestniczę też w Zjazdach Czeskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Uniwersytety w Republice Czeskiej powołują międzynarodowe rady uczelni, by zwiększyć poziom umiędzynarodowienia badań naukowych i zdynamizowania współpracy badawczej w tym zakresie ich pracowników naukowych. W International Board of Tomas Bata University in Zlín zasiadają jeszcze tak wybitni uczeni, jak:

Prof. Pavel Büchler - em.profesor sztuki w Manchester School of Art., artysta, pisarz

Prof. Gert Heinrich - fizyk - senior Professor at Faculty of Mechanical Science and Engineering at Technische Universität Dresden and in the Institute of Polymer Materials at the Leibniz Institute of Polymer Research Dresden e. V. (IPF) w Niemczech.

Prof. Markku Lahtinen - Rector Tampere University of Applied Sciences w Finlandii

Prof. Tone Lerher - Professor of Logistics Engineering and Structures of Material Handling Systems w University of Maribor na Słowenii

Prof. Bernhard Möginger – fizyk, professor of Testing of Polymer Based Materials and Parts w Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg w Niemczech.

Międzynarodowa Rada jest organem doradczym Rektora Uniwersytetu Tomasza Baty w Zlinie w zakresie m.in. opracowywania zadań strategicznych dla tej uczelni. Będzie też proponować zatrudnienie w ramach nowo powstałych kierunków kształcenia i nowych programów naukowo-badawczych, a także opracuje koncepcje umożliwiające doskonalenie procesów kształcenia i pracy naukowej akademików. Rolą Rady jest także opiniowanie aktywności naukowej oraz programów centrów badawczych UTB.
Członkami Międzynarodowej Rady mogli zostać wybitni uczeni o najwyższej reputacji i morale.

Na shledanou!