Posty

Rok szkolny z Dyzmą w MEN

Doktor pedagogiki wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Wiekizm jako wyzwanie dla edukacji i kultury osobistej niektórych profesorów

Inauguracja roku szkolnego z precedencją

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN opiniował projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Wkrótce koniec wakacji

PAMIĘTAMY! DZIĘKUJEMY!