Posty

Nadszedł czas wolny

Moda na psychologię

Akademickie i publiczne systemy wczesnego ostrzegania o (byle-) jakości kształcenia wyższego

Edukatorzy wolności i w wolności

The One Percent

Kuriozalna dyskwalifikacja studiów podyplomowych z „zarządzania oświatą”?

Wstydliwa afiliacja twórczości naukowej

Pedagogika jako plac zabaw irracjonalizmów i złudnych nadziei?

Niepełnosprawni i akademickie hieny

Pedagogika wyższego wyboru

Co zrobić, żeby się nauczycielom dyplomowanym jeszcze chciało chcieć?

Pedagog jako sprawca lub ofiara ZŁA

Kolejny doktor habilitowany w dyscyplinie pedagogika

Kim będzie opiekun małego dziecka?

Egzaminy magisterskie

Akademickie szczyty