Posty

Ornitopedagodzy

Wychowują i kształcą w przestrzeni przyjaznej dziecku

Pedagogika bez kolejnego członka korespondenta PAN

Inkontrologia pedagogiczna, czyli o wartości spotkania

Ksobnie interesowna hipokryzja

Eduniespodzianka

"Jan Paweł II i dzieci" - KONKURS PLASTYCZNY

Wycieczka non-fiction

Równość w różnorodności

Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności

Najtragiczniejsza lekcja polskiej historii

Wstręt

W drodze

Jubileusz Profesor OLGI CZERNIAWSKIEJ

Pamięć o ludziach i historycznych wydarzeniach

Pogrążeni w żałobie

Transdyscyplinarne aspekty inkluzyjnej pedagogiki

Truteń w jednej z najstarszych szkół alternatywnych w Niemczech

WIELKANOCNE ŻYCZENIA

Wielkanoc 2010

Prima dies Aprilis