poniedziałek, 3 listopada 2014

Mistrzowskie kształtowanie kultury matematycznej uczniów via fotoedukacjęW ub. tygodniu miało miejsce na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej kolokwium habilitacyjne adiunkt z Uniwersytetu Szczecińskiego pani
dr MAŁGORZATY MAKIEWICZ, która na podstawie bogatego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. A przecież jako już samodzielny pracownik naukowy nie jest z wykształcenia pedagogiem tylko matematykiem.


Piszę o tym, by przeciąć krążące po kraju utyskiwania niektórych dydaktyków przedmiotowych (geografów, fizyków, informatyków, historyków, chemików, filologów itd.) na to, że nie mają możliwości habilitowania się w Polsce na podstawie dorobku z zakresu dydaktyki szczegółowej, w związku z czym rzekomo muszą emigrować na Słowację. Nie muszą, jeśli ich badania mają charakter naukowy, a nie metodyczny, stricte dydaktyczny, popularnonaukowy, jeśli spełniają kryteria poprawności metodologicznej.

Nie było żadnego problemu w przypadku pani Małgorzaty Makiewicz, która od wielu lat systematycznie uczestniczy w Letnich Szkołach Młodych Pedagogów Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, poznała współczesną pedagogikę, miała możliwość przedyskutowania swoich założeń badawczych w Zespole Pedagogiki Szkolnej przy KNP PAN, jakim kieruje od lat prof. dr hab. Maria Dudzikowa, by nabrać nie tylko uzasadnionego przekonania co do wartości własnych odkryć, ale i ich ogromnych walorów praktycznych dla oddolnego reformowania procesu kształcenia.

Jak stwierdziła recenzentka jej dorobku, pani prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska, na której opinię będę się tu powoływał, gdyż nie uczestniczyłem w tym przewodzie, pani dr M. Makiewicz od początku swojej pracy zawodowej, gdy zdobyła kwalifikacje nauczyciela matematyki, przez cały czas aktywności badawczej, edukacyjnej, organizacyjnej i popularyzatorskiej do dziś, łączy zajmowanie się matematyką oraz dydaktyką jako subdyscypliną pedagogiki. Jej aktywność naznaczona jest rzadko spotykaną pasją, energią i wytrwałością. Centralnym punktem jej zainteresowań, a jednocześnie zaczynem oryginalności dorobku, jest fotografia jako element świata kultury, edukacji i matematyki.
Gorąco polecam Państwu jej rozprawę habilitacyjną pt. „O FOTOGRAFII W EDUKACJI MATEMATYCZNEJ. JAK KSZTAŁTOWAĆ KULTURĘ MATEMATYCZNĄ UCZNIÓW” (SZCZECIN, 2013), gdyż ma w niej miejsce wyjątkowo (...) interesujące spotkanie matematyki i humanistyki, ich przenikanie się i współtworzenie. Jest to motyw, który w życiu zawodowym Habilitantki pojawił się bardzo wcześnie i który wyznaczył cały jej dalszy rozwój i drogę naukową. Stało się to możliwe dzięki połączeniu wiedzy matematycznej i niezwykłej wrażliwości estetycznej Autorki. Nieustanne krzyżowanie się poszukiwań matematycznych, pedagogicznych, artystycznych z jednoczesną pasją społeczną i dążeniem do wypełniania nauczycielskiej misji to wyraziste charakterystyki pracy zawodowej dr M. Makiewicz .
(...)
Dorobek naukowy dr hab. Małgorzaty Makiewicz zakreślony jest przez cztery pojęcia: twórczość – edukacja – matematyka – fotografia. Swojego rodzaju klamrą kategorialną staje się w tym ujęciu kultura matematyczna, stanowiąca w recenzowanym dorobku rodzaj rdzenia teoretycznego i aksjologicznego. Jej wyeksponowanie jest konsekwencją przyjęcia pewnych założeń dotyczących umysłu, wiedzy, edukacji i samej matematyki. Tworzy to oryginalne pole badawcze, w którym Habilitantka zrealizowała liczne twórcze projekty edukacyjne i badawcze.
Ich konstrukcja została oparta na odkryciu fotografii w jej trzech funkcjach:

*metodologicznej (jako narzędzia badawczego),

*teoretycznej (jako płodnej intelektualnie kategorii teoretycznej opisującej zarówno matematykę, jak i uczenie się) i

*edukacyjnej (jako środka kształtowania umysłu ucznia, budowania jego wiedzy i kompetencji matematycznych).

Sama Habilitantka opisuje fotografię, stanowiącą rodzaj fenomenu matematycznego widzenia i matematycznej wyobraźni, jako „transfer pomiędzy światem idei a światem konkretu”.

Nie będę zdradzał tu treści publikacji pani dr hab. Małgorzaty Makiewicz zachęcając do sięgnięcia po jej książki, ale i do bezpośrednich spotkań, dla których znakomitą okazją są organizowane przez nią Ogólnopolskie Konkursy Fotograficzne - MATEMATYKA W OBIEKTYWIE".
(fotografia laureata jednego z konkursów Michała Cenzartowicza pt. "Funkcje kwadratowe są dookoła nas"

PANI DOKTOR HABILITOWANEJ MAŁGORZACIE MAKIEWICZ SERDECZNIE GRATULUJĘ!

9 komentarzy:

 1. Małgosiu, serdecznie gratulujemy :-)

  OdpowiedzUsuń
 2. Małgosia jest wyjątkową postacią. Jej rola w budowaniu koleżeńskiej i naukowej atmosfery LSMP jest nie do przecenienia. Małgosia była także członkiem Zespołu Samokształceniowego i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów pod patronatem KNP PAN, pracującego pod naukową opieką prof. Marii Dudzikowej.
  Czy teraz jako samodzielny pracownik będziesz naszą konsultantką naukową?
  Życzymy Ci dalszych sukcesów naukowych i serdecznie gratulujemy
  Koleżanki i Koledzy z Zespołu Doktorów

  OdpowiedzUsuń
 3. Serdecznie gratuluję Małgosi awansu naukowego!
  Dzięki swojej pasji, talentom pedagogicznym, artystycznym i organizacyjnym -promuje matematykę wśród szerokich kręgów ludzi uwrażliwionych na piękno, zainteresowanych fotografią. Postrzeganie piękna to postrzeganie logiki, matematycznych prawidłowości, dowód na to, że "matematyka jest piękna".
  Gratuluję również uczelni tak wyjątkowej osobowości.

  Wykładowca Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie

  OdpowiedzUsuń
 4. Serdeczności i uściski dla naszej kochanej Mamy. Bardzo cieszymy się z Twojego sukcesu. Przemek i Piotr

  OdpowiedzUsuń
 5. Małgosiu, dzięki Tobie zaczęłam odkrywać ile matematyki wokół nas!
  Gratuluję Jola S

  OdpowiedzUsuń
 6. Kolokwium habilitacyjne to bardzo ważny (i jednak stresujący) moment na drodze ku dojrzałości poznawczej. Ale tak na prawdę, na jego rezultat pracujemy istotnie wcześniej. Miałam wielkie szczęście, że poznałam Mądrych, którzy podali mi rękę. Myślę tu przede wszystkim o Profesorach, którzy nie żałowali swojego czasu na rozmowy i konsultacje, o wspaniałych koleżankach i kolegach z Zespołu, którzy nawet pomiędzy spotkaniami w Poznaniu donosili o ciekawej literaturze, o wydarzeniach, o moich bliskich, na których mogłam liczyć każdego dnia. W ostatnich dniach otrzymałam tak wiele ciepłych słów, gratulacji... Jestem za nie ogromnie wdzięczna. Dziękuję pięknie. MM
  PS. Tak, teraz ja będę się uczyć podawania pomocnej dłoni.

  OdpowiedzUsuń
 7. Małgosiu,
  dla mnie jesteś uosobieniem talentu fotograficznego połączonego z geniuszem matematycznym i niestrudzoną pracowitością. Dzięki temu nie będziemy długo czekać na Twoją profesurę czego Ci serdecznie życzę
  Marta K.-B.

  OdpowiedzUsuń
 8. Matematyka w obiektywie, konkurs w którym wystarczy wysłać zdjęcie i dodatkowo być znajomym lub osobą z rodziny pani organizator i jest zagwarantowana nagroda.

  OdpowiedzUsuń
 9. A jakiś konkret? Może anonim lubi hejtować? Warto wówczas swoją zawiść schować.

  OdpowiedzUsuń

Jeśli masz zamiar kogoś obrazić, to zrezygnuj z komentowania.