Posty

Nadeszła ostra zamieć śnieżna także w pedagogice

Pedagogika wobec dysonansu moralnego

Akademickie przedstawienia

Wyborcze „zarybianie” tymi, co czują się na siłach

Bezradni radni w sprawach oświatowych

Anomia w nie-publicznym szkolnictwie wyższym

Akademickie bicze

Przedkładała prawdę nad śpiew chóralny

Schizoidalność polityki wobec szkolnictwa wyższego

Nie Łódź-cie się, że się dowiecie czegoś o oświacie

Akademickie alle gro…

Edukacyjna "wydajność"

14. Targi Książki w Krakowie

Tysiąc przedszkoli na czterolecie

Pytajmy kandydatów do władz samorządowych

O habilitacyjnych pielgrzymkach polskich pedagogów (i nie tylko) na Słowację