Posty

Akademicki mobbing

Odeszła promotorka polskiego ruchu pedagogiki waldorfskiej

O studenckiej (nie-)przyzwoitości

Studia edukacyjne. Teoria-praktyka-rzeczywistość

"Obróbka skrawania" polskiej pedagogiki

Nanibyzm

Nie ma zgody na nowelizację ustawy

Zdezintegrowana edukacja wczesnoszkolna

Niepedagogiczne przygotowywanie kadr kierowniczych do zarządzania oświatą

O edukacji dorosłych

Akademiccy wyłudzacze

Ignorancja jest otwarciem puszki Pandory

O pedagogicznych cnotach

Zmarła Alice Miller

Na ostatnią chwilę

Nie jestem rektorem WSP w Łodzi

Czy zmieniać strukturę ustroju szkolnego?

O co w tym życiu chodzi?

Rezygnuję! Le roi est mort, vive le roi!

Naukawa półtusza

Kurza twarz

VII Zjazd Pedagogiczny

Akademickie fałszerstwa także w Czechach