15 maja 2022

Rezolucja IX Polsko-Ukraińskiego/Ukraińsko-Polskiego Forum Naukowego

 


W dn. 13 maja zakończyło się IX Polsko-Ukraińskie/Ukraińsko-Polskie Forum Naukowe „DROGI I BEZDROŻA EDUKACJI W OKRESIE PANDEMII COVID-19” 

IX Польсько-Український/Українсько-Польський науковий форум 

«ДОРОГИ І БЕЗДОРІЖЖЯ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19» 


                                                                                                   Lublin, 12 maja 2022 r.

 

Rezolucja

Uczestników IX Polsko-Ukraińskiego/Ukraińsko-Polskiego

Forum Naukowego

                                    

 My, Uczestnicy IX Forum Naukowego pedagogów polskich i ukraińskich, odbywającego się w dniach 11-13 maja 2022 roku w murach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, podejmujemy w dyskursie akademickim aktualne problemy naukowe i edukacyjne, będące przedmiotem badań i analiz w naszych bratnich krajach, a dotyczące obszaru edukacji wirtualnej.

Pragniemy, aby to bilateralne Forum naukowe, służyło dalszemu pogłębianiu współpracy pedagogów polskich i ukraińskich, popularyzacji wzajemnych osiągnieć naukowych i dydaktycznych, wzmacnianiu więzi przyjaźni oraz stanowiło podstawę do dalszych wspólnych inicjatyw naukowo-badawczych i oświatowych.

Tegoroczna edycja Forum przebiegała w czasie niezwykle dramatycznym, związanym z agresją Federacji Rosyjskiej na naszego wschodniego sąsiada. Jesteśmy pełni uznania dla heroicznej walki narodu ukraińskiego, obrony wolności, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a jednocześnie wierności wartościom tak nam bliskich w zjednoczonej Europie, takich jak demokracja, wolność i pokojowa współpraca między narodami.

Wyrażamy głęboki szacunek i oddajemy hołd Bohaterom Ukrainy, deklarując także dalszą pomoc na rzecz rozwoju i odbudowy suwerennej, demokratycznej Ukrainy!

Chwała Ukrainie, Bohaterom chwała

 

Uczestnicy IX Forum przyjęli powyższą Rezolucję przez aklamację.