Posty

10 faktów manipulowania przez MEN społeczeństwem o rzekomym przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków

PISA - edukacyjny biznes oświatowy?

Które studia pedagogiczne są lepsze lub gorsze - zaoczne czy dzienne?

Psycholodzy szkolni typu „mniej więcej”

Studium historyczno-pedagogiczne harcerstwa w latach 1944-1990

Wzburzone morze wyrzuca na brzeg brudy w wyższych szkołach prywatnych

"Czarna Księga" skutków "reform" MEN

O przekraczaniu progów edukacyjnych

Transgresje w edukacji

Chów wsobny w nauce?

Szkoła w kieszeni

Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym

Najwyższa Izba Kontroli żąda usunięcia skandalicznych nieprawidłowości w szkołach, zamiast ministry edukacji narodowej

"Wiadomo, że polityka jest zajęciem dla bandytów", także ta w pseudonauce