Posty

Nadwiślańska wersja Procesu Bolońskiego z pedagogiką na czele

Nonsensowny populizm oświatowy

Czy dotychczasowe zespoły naukowe Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN muszą szukać innej formy usytuowania swojej aktywności?

Nauczyciele akademiccy coraz częściej dochodzą swoich praw w sądzie pozywając władze wyższych szkół prywatnych

Nowa perspektywa dla AHE z niestosowną polemiką w tle

Naukowiec w plebiscycie

Z akademickich limeryków

Kto w szkolnictwie wyższym fałszuje dane?

Jakie badania, takie wyzwania

Standardy kształcenia nauczycieli wyszły z cienia resortowych biurek

Śmieciowe dane o śmieciowych studiach?

Oświata państwowa a społeczny ruch edukacyjny

Handlowanie pedagogiką