sobota, 20 sierpnia 2016

Lipny ranking kierunków studiów


Postanowiłem stracić czas na zapoznanie się z wynikami rankingu "Perspektyw" w kategorii "Pedagogika 2016". Sądziłem, że skończy się publikowanie tego badziewia z udziałem ekspertów, ale - jak widać - ktoś musi na tym zarabiać, żeby wprowadzać młodzież w błąd.

Ranking PERSPEKTYW nie jest żadnym rankingiem kierunków studiów. Jego autorzy przyznają się do fałszowania rzeczywistości w dziale: "Metodologia Rankingu Kierunków Studiów". Chyba twórcy - manipulatorzy nie rozumieją pojęcia metodologia, skoro ich konstrukcja jest jej zaprzeczeniem. Oto w opisie wskaźników POTENCJAŁ NAUKOWY sami piszą:

- wskaźnik odzwierciedla ocenę przyznaną jednostce uczelni przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Uwaga: Ocena przyznawana jest dla jednostki, a nie kierunku studiów. W przypadku jednostek wielokierunkowych jednostka ta będzie posiadała ten sam wskaźnik rankingowy we wszystkich grupach kierunków, w których jest klasyfikowana.

Otóż to. W tym rzekomo metodologicznym rankingu porównuje się nie kierunki studiów ze względu na to, jakim dysponują potencjałem naukowym, jaką uzyskały ocenę PKA w ramach akredytacji programowej, jaki jest zakres i jakość prowadzonych przez kadrę badań pedagogicznych, czy ta kadra podwyższa swoje kwalifikacje naukowe, itd., itd.

NIE.

To nie jest ważne, bowiem postanowiono porównywać pod hasłem "kierunek studiów" wydziały, które taki kierunek prowadzą. To jednak nie jest to samo. Wydział wydziałowi nie jest równy. Mamy uniwersytety, których wydziały są wielodyscyplinarne, a tym samym i wielokierunkowe. Są też i takie, które prowadzą kształcenie tylko i wyłącznie w ramach jednej dyscypliny naukowej, jaką jest pedagogika.

Trudno zatem o rzetelną i wiarygodną ocenę, skoro przyznaje się wydziałom wielokierunkowym więcej punktów nie za to, jaka jest w nich PEDAGOGIKA - także jako kierunek kształcenia - ale jakie są wydziały. Trudno uznać za poprawną metodologicznie taką sytuację, gdzie np. liczy się sumę uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego z wagą 1,5 oraz uprawnień do nadawania stopnia doktora z wagą 1 dla danej jednostki uczelnianej. Wydział jedno-czy dwukierunkowy może mieć adekwatnie do tej struktury jedno - lub dwa uprawnienia do nadawania stopni.

Tym samym już na wejściu te wydziały, mimo ze mogą mieć zdecydowanie lepsze warunki i jakość kształcenia na kierunku pedagogika, tracą punkty. Uwzględnianie zatem wszystkich uprawnień jakie posiada jednostka jest błędem.

Autorzy tej tandety rankingowej piszą:

Ze względu na brak możliwości jednoznacznego przypisania pracownika do danego kierunku studiów (w kontekście faktycznie wykonywanej pracy, nie minimów kadrowych) oraz realizację przez pracowników akademickich często zadań na więcej niż jednym kierunku prowadzonym przez daną jednostkę, w kryterium brano pod uwagę cały stan zatrudnienia jednostki. Przez analogię uwzględniano liczbę wszystkich studentów jednostki, nie tylko studentów na kierunku.

Podobnie jest z niezrozumieniem tego, że PKA stosuje dwa typy akredytacji: programową i instytucjonalną. Co jednak czynią manipulatorzy "Perspektyw"? Proszę bardzo, przyznają punkty za posiadanie przez jednostkę aktualnej oceny wyróżniającej PKA, bez rozróżniania kierunku, dla którego jednostka uzyskała ocenę wyróżniającą.

Podobny błąd popełniają przy ocenie liczby publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2011-2015. Każda z publikacji przyporządkowywana jest (według klasyfikacji bazy SCOPUS), do odpowiedniej dziedziny nauki, z uwzględnieniem jakości tytułu (czasopisma), w którym dokonano publikacji. Suma ocen publikacji odnoszona jest do liczby pracowników uczelni w danej grupie kierunków studiów. Klasyfikacja bazy SCOPUS została przyporządkowana do rankingowych grup kierunków studiów. Stan bazy SCOPUS na dzień 21.04.2016. Uwaga: Niektóre publikacje, w pewnych przypadkach, przyporządkowane zostały do więcej niż jednej grupy kierunków studiów uwzględnionych w rankingu.


Kpina? Tak, z metodologii i z naiwnych czytelników "Perspektyw", którzy uwierzą w ten pseudoranking.

***

Tymczasem, jak to w wakacje, dziennikarze ubolewają nad tym, że dwa najlepsze polskie uniwersytety - UJ i UW spadły w tzw. Rankingu Szanghajskim z pozycji w czwartej setce do piątej setki. Szkoda, że dziennikarze nie informują, jakie środki otrzymują polskie uniwersytety na badania naukowe.

Już dawno temu polskie rządy przekształciły uczelnie państwowe w szkółki zawodowe finansując ich istnienie w zależności od liczby przyjętych studentów. Środki na badania naukowe, na żenująco niskim poziomie, zostały przekierowane do de facto firm NCN i NCBiR, które nie finansują wszystkich najlepszych projektów badawczych. Selekcja wniosków na II etapie ma charakter optymalizowania szans nielicznym w wyniku przykrojenia ich do ograniczonego na dany konkurs budżetu.

Wolę zatem takie newsy, jak ten z Wrocławia, w którym polscy studenci Politechniki Wrocławskiej z drużyny PWR Racing Team zajęli piąte miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów Formuły Student w Anglii. Rywalizowało aż 130 zespołów z ponad 30 krajów świata na słynnym torze Silverstone. Dodam, że jednym z tak znakomitych i kreatywnych wrocławskich studentów-pasjonatów jest syn naszej koleżanki dr pedagogiki z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Tego typu sukcesów nie odnotowuje ani Ranking "Perspektyw", ani Szanghajski. Warto dodać, że wrocławscy innowatorzy nie byli jedynymi reprezentantami Polski, bowiem startowali w tych zawodach także studenci Politechniki Białostockiej, którzy zdobyli w klasyfikacji generalnej 33. miejsce, zaś drużyna z Politechniki Warszawskiej – 95.

3 komentarze:

Unknown pisze...

Oczywiście, że te rankingi są totalnie złe. Nie istnieje poprawna metodyka sporządzania tego typu rankingów. Przekonujące są dla mnie rankingi uczelni technicznych w USA. Np.: ranking uczelni według liczby zatrudnienia absolwentów lub rankin uczelni według wysokości zarobków absolwentów. U nas takie rankingi nikogo nie obchodzą.

Anonimowy pisze...

Witam Profesorze,

na początku chciałbym pogratulować Panu przyznanej nagrody Prezesa Rady Ministrów za dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy.Szczerze Panu gratuluje.Natomiast, co do Rankingu Szanghajskiego, to zgadzam się w pełni z Pana profesora wypowiedzią.Dodam jedynie, iż sektor nauki w Polsce finansowany jest na poziomie 0,44% PKB, gdzie dziś średnia unijna to 2% PKB i tyle wydaje np.Republika Czeska, a kraje takie jak Dania, Szwecja, Niemcy aż 3% PKB.Bez odpowiednich nakładów finansowych, nie ma mowy o prowadzeniu badań naukowych o właściwej masie krytycznej, ale to temat rzeka.Europa i Świat nam tu ucieka do przodu.I zapewne tak już pozostanie.Warto dodać, iż w rankingu SCImago(SIR)za 2016 r., spośród 1203 państwowych instytucji naukowych globu, to 234 miejsce zajęła Polska Akademia Nauk, która potwierdziła status lidera badań naukowych podstawowych w Rzeczypospolitej Polskiej, a dalsze miejsca zajęły:Uniwersytet Jagielloński - 456, Politechnika Warszawska - 472, Uniwersytet Warszawski - 503, Politechnika Wrocławska - 504, Akademia Górniczo-Hutnicza - 526 itd.Smutne jest, iż krajowe instytucje naukowe, uniwersytety, politechniki, akademie i inne tracą pozycję, dystans względem nauki globu.Problem polega na tym, iż okres prostych, tanich badań naukowych podstawowych dobiega/ł końca, a czego decydenci nie rozumieją lub nie chcą zrozumieć stąd jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i tyle w tym temacie.Serdecznie Pana pozdrawiam.

PEDAGOG - ŚLIWERSKI pisze...

Bardzo dziękuję za gratulacje z tytułu zapowiedzianej przez KPRM nagrody. Ciekaw jestem, kiedy rządzący skończą z demagogią i zaczną na poważnie traktować uczelnie akademickie oraz ich kadry zaprzestawszy demagogii i finansowych ochłapów. Nadzieja w zespołach, które przygotowują dla MNiSW ekspertyzy i uzasadnienia koniecznych reform począwszy od radykalnego zwiększenia budżetu a na wyegzekwowaniu od uczelni efektywnej naukowo polityki kadrowej. Najwyższy czas skończyć z uniwersytetami jako filiami socjalnej pomocy dla wypalonych naukowo i rozwojowo.