Posty

Nowy rok akademicki

Wykłady inauguracyjne w szkolnictwie wyższym - signum temporis problemów nie tylko Polski

Pozorne działania Ministerstwa Edukacji Narodowej

Prokuratura na Wydziale Pedagogicznym Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku na Słowacji

Portrety nauczycieli w badaniach Joanny M. Łukasik

Oświatowe ustawki pod wiceministrę i lokalne władze

RAT-her Be, czyli wyścig szczurów

Szkolne wspomnienia

Środowiska obywatelskie w służbie edukacji narodowej 1989 – 2014

Życie jako podróż a podróże życia naukowców Letniej Szkoły Młodych Pedagogów

Dziewięćdziesiąte urodziny Profesora pedagogiki

Opowiadają nam swoje pasje - słowem, obrazem i dźwiękiem