Posty

Krajowe habilitacje z pedagogiki

Polska nauka, w tym pedagogika resocjalizacyjna - straciła swojego Mistrza - profesora Bronisława Urbana

Akademicki w(y)kład oczami dziecka

Przymiarka do oświatowego POPiSu

ZNP nie popiera krytyki ekspertów w zakresie wczesnej edukacji przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Szkolnictwo wyższe nie jest w kryzysie

Poważnie o humorze w szkole

Najlepsza szkoła, tylko czego?

Niepokojąca zapowiedź politycznego hipercentralizmu systemu oświatowego

Starość. Między diagnozą a działaniem

Edukacja regionalna z czarną pedagogiką w tle w mrocznych dla niej czasach

Każdy docent na Słowacji jest naukowo-pedagogiczny

Czesi podsumowują wydatki na oświatę i szkolnictwo wyższe ze środków unijnych a Słowacy ... sprawozdają, ilu wyhabilitowali Polaków

Kolejny List Otwarty środowiska pedagogów akademickich