Posty

Polityczne gospodarowanie prawdą o wynikach matur

Edukacja dla równości czy edukacja dla najlepszych?

Akademickie transfery i pożegnania

Standardy i dobre praktyki w badaniach pedagogicznych w klimacie empiryczno-buddyjskim

Strzały karne rozstrzygają o wyniku także w szkolnictwie wyższym

Władze uczelni i wydziałów pedagogicznych zostały już wybrane

Niemcy roznieśli Greków, a obywatele roznoszą autorów podręczników oraz politykę MEN

Jak zdobyć profesurę pod "zamkniętym dachem futbolowego stadionu"?

Kontuzjowani na boiskach swoich życiowych pasji odnajdują wsparcie

Hipokryci nie tylko w postfutbolu

Postfutbol w "Katedrze" nauk społecznych

Studia podyplomowe wysokiego ryzyka, czyli wielka ustawka

Dyrektorzy szkół, nie strzelajcie do własnej bramki!

Naukowcy też rozegrali mecz: interdyscyplinarni kontra intradyscyplinarni