11 czerwca 2023

Konkurs na dyrektora wyjątkowego - Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

 


Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła Konkurs na dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, placówki, którą od 27 lat kierował niezrównany w tej roli JANUSZ MOOS - wyjątkowy nauczyciel-nauczycieli, człowiek-instytucja, afirmator ruchu innowacji pedagogicznych w kraju, w tym szczególnie w łódzkim regionie, mistrz pedagogii, kreator znaczących reform w szkolnictwie zawodowym i kształceniu pozaformalnym młodych pokoleń oraz ich edukatorów, uskrzydlający pasjonatów pracy z dziećmi i młodzieżą, ale także doceniający instytucje działające na rzecz oświatowych reform. 

Nie ma drugiego takiego dyrektora placówki samorządowej, który byłby tak ceniony i doceniany za to, że całym sercem i swoim życiem poświęcił się wszystkim tym, którym się chce czynić DOBRO dla innych pomimo tak trudnych warunków i wypalanej przez kolejne formacje polityczne przestrzeni edukacyjnej. 

Zapewne będą jeszcze okazje, by podziękować Mistrzowi-Mistrzów, który w dniu 13 czerwca poprowadzi XXXVI edycję Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Z tym większym apelem zwracam się do władz naszego miasta, do samorządowców, ale i członków komisji konkursowej, by powierzyli stanowisko dyrektora osobie o najwyższych kompetencjach, doświadczeniu i znakomitej znajomości specyfiki funkcjonowania jedynej tego typu placówki w kraju. 

Nie zmarnujcie dziedzictwa, wyjątkowego potencjału kadrowego tych, którzy stworzyli wyjątkowy ośrodek wspierania rozwoju wiedzy, umiejętności i kreatywnych postaw młodych ludzi. Nie doprowadźcie do sytuacji, z jaką spotykamy się w dzieleniu różnych stanowisk przez formację rządzącą "dla swoich", byle tylko byli mierni i jej wierni. 

ŁCDNiKP jest od początku swojego istnienia forpocztą koniecznych w oświacie reform dydaktycznych, ale i zmian infrastrukturalnych oraz mentalnych w pracy kadr pedagogicznych. To laureat najwyższych wyróżnień, nagród, certyfikatów i akredytacji krajowych oraz zagranicznych.   

Liczę na to, że Komisja Konkursowa powołana przez Prezydent Miasta Łodzi wybierze najlepszego z najlepszych, by ŁCDNiKP dalej stanowiło centrum innowacji dla całego kraju, promieniując swoimi ofertami na tych, którym jeszcze nie opadły skrzydła do lotu wzwyż.        

https://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2023/05/bip-ogloszenie-o-konkursie-30.05.2023-lcdnikp.pdf