04 maja 2020

Jakie możliwości dają Webinaria?


Dziękuję dr. Jackowi Stańdo z Politechniki Łódzkiej za to, że od wielu lat zachęca nauczycieli do zdalnej auto-i heteroedukacji. Sam prowadzi ze swoimi studentami webinaria. Dzisiaj dzieli się z nami swoimi doświadczeniami:


Podczas prowadzenia procesu nauczania z matematyki dla studentów Politechniki Łódzkiej w trakcie wykładu, dyskusji można naprawdę wiele …

Jak dobrać sytuacje, aby poprowadzić studenta do sformułowania twierdzenia lub postawienia hipotezy?

Propozycję takich zabiegów proponowała Prof. Z. Krygowska: Postawić ucznia w sytuacjach, w których znane mu schematy postępowania i musi wymyślić nowe.

Twierdzenie Schwarza


Opierając się na pytaniach stawianych przez nauczyciela, studenci odkrywają twierdzenia przez analogię":


Warunek konieczny istnienia ekstremum lokalnego funkcji dwóch zmiennych

W trakcie wykładu przełączam się na specjalną stronę dostępną w sieci, dzięki której mogę wspomagać proces nauczania.


Wolfram to najlepszy na świecie obok Geogebry portal do wspomagania nauczania matematyki. Jest on także pomocny w nauczaniu myślenia komputacyjnego.

Inną formą może być także tradycyjna tablica w relacji nauczyciel-student.


W trakcie wykładu mogę także przełączyć się na stronę dostępną w sieci (jestem jej autorem) i studenci rozwiązują tzw. zadania generatorowe.


Studentka wycofuje się z błędnej odpowiedzi i po chwili daje poprawną odpowiedź.


Wielu pyta mnie jak to możliwe, że studenci przez 24 godziny na dobę mają w sieci dostępne zadania nawet z możliwością rozwiązywania ich na telefonach, a następnie z tych zadań w czasie sesji będą zdawać egzamin?
Tak, to jest możliwe, ponieważ rozwiązania problemu nie da się nauczyć, trzeba je po prostu zrozumieć. Więcej, liczbę testów (egzaminacyjnych) można wygenerować, tyle ile jest….: Uwaga!, we wszechświecie atomów.


Dla wszystkich uczniów na świecie, dla ich dzieci, ich wnuków i prawnuków dla wszystkich wystarczy testów i to dla każdego inny. Ale najważniejsze: mierzą one ten sam zestaw efektów uczenia się. To nie jest jedna próbna matura i to w dodatku z ubiegłego roku.

Zadania generatorowe, przygotowałem także dla uczniów szkoły podstawowej dla klas 1-6.


Nie sądziłem, że pandemia sprawi, że takie rozwiązania nad którym pracowałem od wielu lat, mogą stać się niezwykle pożyteczne. (Prof. B. Śliwerski, 29.04.2020)-„Proste? Proste. Tylko trzeba chcieć, a nie piętrzyć problemy, mówić, że się nie da. Wszystko się da, jak się chce. Spróbujmy jednak znaleźć się w XXI wieku. Zostawmy historykom wiek XX. Działajmy (..)”, studenci, maturzyści, uczniowie czekają….

Podzieliłem się także, metodami i formami nauczania w czasie epidemii ze swoimi przyjaciółmi z Japonii - z Prof. dr Yoshiro Imai z Kagawa University oraz dr Antonis Mouhtaropoulos, z Metropolitan College, Greece. A oto co napisali:

I think we may be entering an age educational renaissance driven by pedagogical creativity.

I have watched few minutes of your video in different parts. Great use of technology. Your students should be proud of your efforts.

I appreciate your good lecture about Mathematics on YouTube.

W dalszej części naukowcy piszą o pewnych obawach, są to ich poglądy (tłumaczenie z korespondencji).

Jednym z obaw wielu nauczycieli jest to, że w przyszłości możemy zostać zastąpieni scentralizowanym systemem nauczania, w którym przetworzone filmy i inne materiały statyczne są przechowywane i dostarczane studentom przez duże uniwersytety w kraju i za granicą, ze szkodą dla tradycyjnych uniwersytetów i ze szkodą dla lokalnej i spersonalizowanej produkcji i dostarczania wiedzy.

Chociaż moim zdaniem obawy te są zbyt dalekie, obniżenie kosztów personelu poprzez scentralizowanie dyplomów na szczeblu krajowym, częstsze wykorzystywanie gotowych cyfrowych materiałów dydaktycznych i osiągnięcie korzyści, może być bardzo kuszące dla rządów i instytucji w czasach kryzysu.

Dlatego uważam, że jeśli musimy przejść na bardziej cyfrowe uczenie się, bez względu na przyczynę, w tym kryzys wirusowy, rozwiązaniem jest przyjęcie interaktywnego cyfrowego nauczania twarzą w twarz (za pomocą kamery i mikrofonu) w jak największym stopniu. Wykłady na żywo, na których studenci mogą zadawać pytania, a następnie uzupełnienie cyfrowo. Działania edukacyjne wymagające obecności profesora itp. Personalizacja w cyfrowym nauczaniu powinna dotyczyć ludzkiej bliskości, a nie tylko dużych zbiorów danych w wirtualnych środowiskach edukacyjnych.


Sprawmy nie tylko uczniom, ale także samym sobie przyjemność w kształceniu zdalnym. To naprawdę może być ciekawsze od siedzenia w sali lekcyjnej czy auli. Istotą uczenia się, studiowania jest otwarcie się na światy wiedzy, poznanie, na dociekanie prawdy, a nie wzajemne nudzenie się, przeszkadzanie sobie w miejscu, które nie jest do tego stworzone.


JEDYNE, CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ, TO GDZIE SĄ WEBINARIA
(źródło: Fb)