Posty

Pedagogika pozyskała kolejnego profesora tytularnego - Annę Kanios z UMCS

Belfrzy mówią o sobie

Instytut Badań Edukacyjnych zatrudni socjologów edukacji/wychowania

Tomasz Gmerek z UAM profesorem tytularnym nauk społecznych

"Pięknie się różnić, mądrze być podobnym"

Kiepskie perspektywy dla nauki i szkolnictwa wyższego

Tym razem zastrajkują uczniowie

Wyróżnienie dla Profesora Aleksandra Nalaskowskiego

Figur na figur mawiał święty Igór, czyli uczniowska riposta

Zakończyła się rejestracja wyborców do komitetów naukowych PAN

Tylko jedna stypendystka MNiSW z pedagogiki

"Podróż naukowa Profesor Marii Jakowickiej"

Pedagogika dziecka

"School sucks. Czy szkoła musi być do du*y?"