Posty

Radosnych Świąt!

Kontrowersyjny OSOBNIK na zajęciach z pedagogiki

Wyróżnienia dla prof. dr. hab. Andrzeja Bałandynowicza

O mitach szkolnej edukacji

Co jest ważniejsze w kształceniu kadr akademickich - wszczęty przewód doktorski czy wypromowanie wielu doktorów?

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej kompromituje się ankietką

Choć jednostronne, to znaczące "Metodologiczne Vademecum Badacza Pedagoga"

Marsz nauki czy nauka w marszu?

Komitety Wydziału I PAN Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN przerywają (z-) mowę milczenia i arogancji władz odpowiedzialnych za naukę

Rząd przyjął projekt ustawy 2.0

Kto chce obudzić nauczycieli?

Jak długo jeszcze kolejny rząd zamierza degradować profesję nauczycieli?

"Cy tata cyta cytaty Tacyta?"

Zwolniono, czyli przyjęto dymisję wiceministra prof. Aleksandra Bobko

Prezydent mianował nowych profesorów, w tym pedagogów

Tak wykuwa się w MNiSW nową klasyfikację dziedzin i dyscyplin naukowych