Posty

Łódzka pedagogika uniwersytecka a resocjalizacyjna miłość

Uwarunkowania społeczno-polityczne szkolnictwa w Polsce - ściąga dla MEN

Katedra Pedagogiki bez pedagogów sensu stricto?

Złoty Jubileusz Profesor pedagogiki - Krystyny Duraj-Nowakowej

Przyrodnik i pisarz o nauce i jej popularyzacji

Integralistyczna pedagogika ogólna Andrzeja Niesiołowskiego

Szkoła naszym życiem jest

Czyżby czeskie inspiracje dla naszych reform w szkolnictwie wyższym?

Grillowanie wicepremiera J. Gowina czy treści projektu Ustawy 2.0 ?

Niektórzy dziekani "jeżdżą na pamięć"

Polsko-Ukraińskie VII Forum o edukacji ustawicznej i przyszłości pedagogiki

O edukacji dla przyszłości

Jak nie pisać prac naukowych

Wyzwania i postęp w dziecięcej partycypacji

Ściąga(-nie) tylko na giełdzie

Doktorat honorowy dla przedstawicielki Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy Wobec Dzieci

PARADOKS KŁAMCY