Posty

Pytania i odpowiedzi dotyczące problemów w postępowaniach naukowych

"Tego świata nie możemy zostawić takim – jakim jest"

Pedagogiczna ortodoksja w czasach pozorowanego przez władze chaosu?

Ależ było gorąco w Pedagogium…

Ministerstwo edukacyjnych pozorów zwiększa szanse edukacyjne ... ale swoich urzędników

Mój pierwszy raz - na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

Polska Komisja Akredytacyjna w tym roku oceni jakość kształcenia

Odeszła pedagog Fair Play

Sorry, nauczycielu SORE

Wymiana zderzaka w oświacie i nauce

40 lat minęło… Wydziałowi Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie

PEDAGOG LAUREATEM NAGRODY MINISTRA NAUKI 2013