Posty

Komitet Nauk Pedagogicznych w trosce o przyszłych habilitantów i profesorów

Etyka władzy zastępowana technokratyczną grą ze społeczeństwem

Zlikwidować gimnazja?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego krytykuje własny organ opiniodawczy - Polską Komisję Akredytacyjną

Czy inwestować w studia w wyższych szkołach prywatnych?

Posłanka chce być traktowana przedmiotowo?

Zabawki z czasów dzieciństwa

Nie mylmy kształcenia nauczycielskiego ze studiowaniem na pedagogice

Smak wypoczynku Polaków w hotelowym więzieniu

Odszedł wybitny pedagog specjalny - prof. dr hab. Władysław Dykcik

Szanowni Czytelnicy – sojusznicy, antypatycy, zawistnicy, przyjaciele i wrogowie, pasjonaci pedagogiki i jej antagoniści, ciekawi reform oświatowych oraz w szkolnictwie wyższym i demistyfikatorzy ich pozorów!