19 czerwca 2021

Wiadomość dla młodzieży... i nie tylko!

 Publikuję zaproszenie do udziału w łódzkim Wakacyjnym Kursie Wolontariatu. Każda forma wsparcia młodzieży do jakże potrzebnej służby wolontariackiej zasługuje na szczególny szacunek i docenienie. Ośrodki wolontariatu w Polsce także prowadzą szkolenia. 

Jeśli nie jesteś z Łodzi i nie skorzystasz z naszego kursu i nie masz kogo zaprosić na ten kurs to mam do ciebie prośbę!

Dołącz do nas i buduj z nami silną, dobrą społeczność aktywnych licealistów, z którymi będziemy porządkować świat, aby był lepszy! Potrzebujemy zapewnić naszym wolontariuszom w te wakacje 160 obiadów po 15 zł. 


Dołącz do naszego Wakacyjnego Kursu Wolontariatu jako Mecenas Projektu. Projekt nie jest finansowany z żadnych grantów! To całkowicie nasza wspólna inicjatywa! Zróbmy to razem po bożemu! Na końcu maila podajemy numer konta!

 

A jeśli jesteś z Łodzi to proszę cię o pomoc w rekrutacji: http://bityl.pl/H9EFV

Wolontariat skupia się na pomocy innym ludziom, ale czy tylko o to w tym wszystkim chodzi?

Czy we wszystkim nam dobrze znanym haśle “pomagajmy” jesteśmy gdzieś “my”? Zawsze powtarzam osobom z którymi współpracuję, że dawanie siebie innym, musi być poprzedzone poczuciem, że "ja sam posiadam siebie" i o to zadbamy w tym projekcie. Zachęcam Was do zaproponowania Waszym znajomym, dzieciom, kuzynom, uczniom, czy wychowankom  naszej propozycji wakacyjnej.

W każdej z pięciu edycji przez trzy dni podejmiemy teoretyczne i praktyczne aspekty wolontariatu, będziemy rozmawiać o sprawach społecznych, samorządzie, znaczeniu organizacji pozarządowych i sensie wolontariatu itd. Będzie można zdobyć nowe doświadczenie.

Poniżej możesz przeczytać nasz program. Wybierzemy tylko 10 osób na każdą edycję! A na zakończenie kursu dla wszystkich 50 osób zrobimy wycieczkę do Warszawy, odwiedzimy Rzecznika Praw Dziecka, Sejm, Ministerstwo Sprawiedliwości, spotkamy się VIPami świata naszej polityki, odwiedzimy ważne miejsca, które młodzież sama zaproponuje.

W naszym formularzu wystarczy wybrać kilka terminów:

1-3.07
8-10.07
29-31.07
05-07.08
12-14.08
Dzień NGO – jak funkcjonują organizacje pozarządowe, jak pozyskiwać pieniądze na działalność fundacji i stowarzyszeń, dlaczego wolontariat jest ważny, jak możemy pomagać, współpraca, integracja, znaczenie “zdrowego egoizmu” w kontekście pomocy innym.
Dzień ekologiczny – nowoczesna ekologia, warsztaty ogrodnicze z profesjonalnym ogrodnikiem nt. zieleni i nasadzeń, zasadzimy krzewy i drzewa, wspólny grill
Dzień remontowy – pomoc przy remoncie, kładzeniu płytek, warsztat techniczny nt. podstawowych narzędzi i technik remontowych, sprzątanie, mycie okien itp. w domu mamy samotnie wychowującej niepełnosprawnego Jasia
Dzień medyczny – kurs pierwszej pomocy, seminarium nt. hospicjów, opieki nad osobami chorymi
Dzień eventowy - Zarządzanie projektami, warsztaty o tym, jak organizować wydarzenie sportowe, kulturalne, bieg, piknik + wykorzystanie umiejętności w praktyce, jak zorganizować wycieczkę, piknik, animacje dla dzieci i młodzieży
Dzień patriotyczny – warsztaty w największym polskim prywatnym muzeum pojazdów historycznych, które jest zapleczem eksponatów do filmów wojennych i historycznych
Dzień samorządowy – zwiedzanie samorządowych instytucji miejskich, wojewódzkich, spotkania z radnymi, urzędnikami w Urzędzie Marszałkowskim, biurze poselskim


1. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Życie

2. Uczestnikami mogą być osoby w wieku od 16 do 19 lat.

3. Uczestnicy biorą udział w kursie wolontariatu przez 3 kolejne dni w godzinach od 9.00 do 17.00

4. Zgłoszenie następuje poprzez kwestionariusz rekrutacyjny: http://bityl.pl/H9EFV

5. Uczestnicy bezpłatnego kursu mają prawo do:
a) spokojnego wypoczynku,
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas kursu,
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji kursu,
d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie kursu.

6. Uczestnicy mają obowiązek:
a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom animatorów,
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
c) brać udział w realizacji programu kursu,
d) szanować mienie, pomoce dydaktyczne; za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie,
e) przestrzegać zasad poruszania się po drogach.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy kursu w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w kursie

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników kursu w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach, gdy wcześniej zaplanowany program nie może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od organizatora (np. pogody, sytuacji epidemiologicznej)

10. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałych wypadkach, urazach, zachowaniu uczestnika znacznie odbiegających od przyjętych norm, a także o konieczności odebrania uczestnika z kursu w przypadku, gdy u uczestnika pojawią się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączka powyżej 37°C, kaszel, duszność.

11. Organizator zapewnia w trakcie trwania kursu obiad. Spożywanie posiłków odbywać się będzie zgodnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu.

Serdecznie zapraszam!


Michał Owczarski
Prezes Zarządu Fundacji Życie
601050208

Nr konta bankowego
Fundacja Życie
90 1090 2705 0000 0001 4680 0262