Posty

Najlepsze szkoły w Niemczech a polski konserwatyzm światopoglądowo-dydaktyczny

Poradnik Rady Doskonałości Naukowej przyda się nie tylko członkom rad naukowych

Wymagająca mania

Niech lewica i prawica zostawią w spokoju szkoły niepubliczne

Udostępnianie recenzji w postępowaniach habilitacyjnych

Debata o sytuacji maturzystów, powrocie uczniów do szkół i ustawicznej deprecjacji nauczycielskiej profesji

Jak drJózef Wieczorek (geolog z pasją) wypomina Uniwersytetowi Jagiellońskiemu "plagi akademickie"

Habilitacyjny zakalec pseudonaukowców

Zjednoczona Prawica wyczyściła prawo do innowacji pedagogicznych w szkołach publicznych

Wylały się prawnicze słowa krytyki i apele o naukową przyzwoitość