Posty

Spotkania dydaktyka z wybitnymi uczonymi

Wspomnienie dydaktyka o profesorze Henryku Samsonowiczu

Jak profesor Henryk Samsonowicz zmieniał ustrój szkolny

Z pamiętnika dydaktyka - o umiędzynarodowieniu pedagogiki w trudnych czasach

The Globalization of Science: The Increasing Power of Individual Scientists

Profesor nauk społecznych, pedagog Marek Konopczyński możliwym kandydatem na RPO

Gruba przesada czy może akademicka moralność bez etyki?