Posty

Nie tylko ten rząd dofinansowuje czasopisma afirmujące ideologiczną linię partii władzy

Czy rzeczywiście habilitanci niezatrudnieni w uczelniach państwowych jako osoby prywatne nie ponoszą kosztów za postępowanie habilitacyjne ?

Wrocławska Szkoła Przyszłości Plus - Ryszarda M. Łukaszewicza

Prof. Agnieszka Cybal-Michalska przewodniczącą Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Placówki oświatowe niechętne doktorantom

Medal "Za Zasługi dla Rozwoju Pedagogiki Współczesnej" otrzymał na WSE UAM profesor Stefan M. Kwiatkowski

Jak dr Joanna Gruba upomniała się o potwierdzenie jej niekompetencji, co też stało się po raz kolejny faktem

Prezydent Andrzej Duda podsumowuje nominacje profesorskie, ale... jego służby wprowadzają w błąd opinię publiczną

Im więcej , tym gorzej

Przeciwstawiać się kłamstwom i manipulacji

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie udostępnia bezpłatnie dostęp do naukowej literatury

Co ma piernik (prawników i RPO) do wiatraka (RPO, RDN i PAN)?

Kolejna kompromitacja dr Joanny Gruby

Facebookowa kampania wyborcza z socjologicznie uzasadnianą stronniczością w tle

Bezzasadność podnoszenia niektórych kwestii przez doktorów w skargach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

O niszczeniu miłości w życiu dzieci

Edukacja kulturalna jako edukacja do wzrastania w człowieczeństwie